Dostępność

Dostępność architektoniczna

 1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są na parkingu głównym Muzeum i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (2 miejsca). Nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych wypełnionych ziemią. Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonym miejscach.

 2. Nawierzchnia alejek i dojść do budynków jest utwardzona, w większości jest to kostka granitowa. Aleje parkowe są utwardzone drobnym żwirem.

 3. Bramyna terenie zespołu pałacowo-parkowego dostosowane są do osób na wózkach.

 4. Obok Galerii Sztuki Socrealizmu znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 5. Progi wejściowe znajdują się przy wejściu do:

  •    Pałacu (niski stopień przy wejściu/wyjściu głównym, trzy stopnie przy wejściu/wyjściu do sklepiku z pamiątkami).
  •    Galerii Sztuki Socrealizmu (niski stopień, do którego przygotowano podjazd umożliwiający wjazd wózkiem).
  •    Teatralni (3 wysokie stopnie).
  •    Powozowni i Kaplicy (niewielkie progi przy wejściu do budynków, umożliwiające wjazd wózkiem).
 6. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody (4-biegowe z 3 spocznikami). Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej*, wózki mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby niepełnosprawnej. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków.

 7. W większości pomieszczeń ekspozycyjnych w Muzeum znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.

 8. W pałacu istnieje możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego.


Dostępność edukacyjna

 1. Możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów w pałacu.

 2. Możliwość dostosowania oferty edukacyjnej dla osób ze specjalnym potrzebami (po wcześniejszym zgłoszeniu).

 3. Trasa zwiedzania pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku (po wcześniejszym zgłoszeniu): przewodnik do druku transparentnego (powiększona czcionka i brajl), oraz prezentacje wybranych eksponatów muzealnych w technice termoformowania. Tyflomapa zespołu pałacowo parkowego znajduje się przy wejściu do budynku kasy.


Alert Systemowy