Wystawa „450-lecie Unii Lubelskiej...”

26 kwietnia 2019
unia

Wystawa edukacyjna, przygotowana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie, przybliża historię relacji polsko-litewskich od końca XIV w. do roku 1569, w którym zawarto unię lubelską. Ukazuje również rolę Lublina i korzystne zmiany, jakie dla rozwoju miasta miał okres panowania Jagiellonów. W zestawieniu z realizowanym w Muzeum projektem, obejmującym rewitalizację czterech budynków zespołu pałacowo-parkowego z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne, dofinansowanym z funduszy europejskich, wystawa wpisuje się w tegoroczne hasło „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Wystawę można oglądać w plenerze codziennie, w godzinach otwarcia parku (od 7:00 do zmierzchu).

Autorzy:

Tytuł: "450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja"
Koncepcja wystawy: dr Marcin H. Gapski
Tekst : dr Marcin H. Gapski
Redakcja: Ewa Kuszyk-Peciak
Dobór ilustracji: Renata Bartnik, Marcin Gapski, Jakub Jeremicz
Projekt graficzny: Jakub Jeremicz
Pomoc organizacyjna: Małgorzata Siedlaczek

Wystawa czynna od 26.04 do sierpnia 2019 r.

Wystawę sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Alert Systemowy