Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

13 stycznia 2018
gallery_(10)

13 stycznia 2018 r. w Kozłówce odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich. Prezes Towarzystwa Józef Krzyżanowski i Dyrektor Muzeum Zamoyskich Anna Fic-Lazor powitali licznie zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Części religijnej spotkania przewodniczył Ksiądz Biskup Józef Wróbel. Wydarzeniu towarzyszył koncert Krzysztofa Kiljańskiego, który zauroczył przybyłych gości. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrzesza osoby zakochane w historii, miłośników pięknych przedmiotów i pasjonatów naszej placówki. Towarzystwo wspiera też różnorodne działania Muzeum.

Alert Systemowy