Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie I

Cena 35.00 zł

opr. Róża Maliszewska

Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001
ISBN 83-912588-5-8
s. 328
il. 162
 

Alert Systemowy