Współpraca

Współpraca

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do współpracy w ramach realizacji różnego rodzaju projektów naukowych, badawczych, kulturalnych i społecznych. Apel kierujemy do uczelni, szkół, instytucji kultury i animatorów, którzy chcieliby realizować w Muzeum Zamoyskich swoje działania. Oferujemy miejsce z wyjątkową historią, wiedzę zatrudnionych tu osób i pomoc, oczekując ciekawych projektów, przyczyniających się do pełniejszego wykorzystania naszego muzeum w kraju i za granicą. Preferowane będą działania non-profit, a wszystkie propozycje zostaną potraktowane z należną uwagą.

Czekamy na zgłoszenia pod adresem: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl


Alert Systemowy