Wystawy do wypożyczenia

„Narysuję Ci bajkę. Wystawa dawnej ilustracji książek dla dzieci"

30 plansz, 100 x 70 cm na piance
plansze pdf

Na wystawie prezentowane są ilustracje z książek dla dzieci z XIX i początków XX wieku. Najstarszą kozłowiecką książką dziecięcą jest zbiór opowieści i historyjek „Le monde des enfans ou Recueil d’Historiettes orné de gravures et dédiéaux bons enfans” [„Świat dzieci w zbiorze historyjek ilustrowanych”], napisana przez Ojca Libberta, wydana w Lipsku w roku 1820. Książka ta należała do Wandy Ossolińskiej, późniejszej Tomaszowej Potockiej, która następnie przekazała ją swej córce, Anieli, późniejszej Konstantowej Zamoyskiej, I ordynatowej na Kozłówce. Prezentowane książki pochodzą ze zbiorów Biblioteki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz z kolekcji prywatnych. Wśród ilustratorów tych książek są nazwiska, takie jak: Gustaw Dorè, Zofia Stryjeńska, Kamil Mackiewicz, Marian Walentynowicz, Henry Morin, Édouard Zier, Horacy Castelli, Èmile Bayard.


„Światło i cień"

11 plansz, 100 x 70 cm na piance
plansze pdf
Wystawa jest poświęcona Biblii z ilustracjami Paula Gustava Doré.  Ekspozycja składa się z 11 plansz z biogramem autora oraz wybranymi rycinami ze Starego i Nowego Testamentu.
Doré jest uważany za prekursora komiksu, za najpłodniejszego i najważniejszego grafika w XIX w. Nazwisko Doré było marką, a książki z jego ilustracjami osiągały status bestsellerów. Wśród ponad 200 dzieł z kanonu literatury światowej, z litografiami autorstwa Gustava Doré, jest także Biblia. Projekty do niej powstawały w latach 1864–1866. Łącznie to 230 grafik, nad których wykonaniem pracowało czterdziestu rytowników. Książka w formacie folio, która ukazała się w roku 1866, jest do dziś uważana za dzieło życia artysty. Siłą tych prac są ekspresyjność, drobiazgowość i niezwykle finezyjna kreska. W zbiorach biblioteki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest egzemplarz tej Biblii.


„Z pałacowej biblioteki"

18 plansz, 100 x 70 cm na piance
plansze pdf

Ekspozycja prezentuje najciekawsze muzealia, gromadzone w zabytkowej bibliotece kozłowieckiej. To starodruki, czasopisma, ekslibrisy, nuty, a także prywatne pamiątki, np. listy i fotografie dawnych mieszkańców Kozłówki oraz plany, przewodniki (popularne bedekery) i mapy. Te ostatnie pochodzą z cennego zbioru „Atlas Hommanianus”, wydanego w Norymberdze w latach 1725–1803 w znanej oficynie Homanna i jego spadkobierców. Osobną planszę poświęciliśmy zagadnieniom związanym z konserwacją książek.


„Maria Federowiczowa”

10 plansz, 100 x 70 cm na folii do oprawienia
plansze pdf
Materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Muzeum Teatralnego w Warszawie, kolekcji prywatnych
Maria Federowiczowa, właściwie Augusta Paulina z Ohmencetterów, urodziła się w 1871 roku w Warszawie w rodzinie bednarza Franciszka Ohmencettera i Pauliny z Piekarskich. Mając niespełna 16 lat wyszła za mąż za włoskiego adwokata Lorenza Valeri. W tym czasie rozpoczęła naukę w Klasie Dykcji i Deklamacji przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Debiutowała na scenie w roku 1893 pod pseudonimem Maria Federowicz. Karierę kontynuowała, z sukcesami, przez 20 lat. Najczęściej występowała na deskach stołecznego Teatru Rozmaitości, a w sezonie 1916/1917 była gwiazdą Teatru Wielkiego w Lublinie. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji aktorskich, była ulubioną aktorką Stanisława Przybyszewskiego, sama także reżyserowała i pisała sztuki teatralne. W roku 1915 wyszła za mąż za Ewarysta Czarneckiego, zarządcę dóbr w majątku Zamoyskich w Kozłówce. Opuściła scenę i zamieszkała z mężem na wsi (m.in. w Nasutowie i Elizówce). Zmarła w roku 1922 w Puławach.


„W 400 pocztówek dookoła świata”

eksponaty pochodzą z archiwum wieloletniej przyjaciółki Muzeum, Elli Heath. Widokówki zachęcają do podróży w dalekie strony: do Azji, Oceanii i Ameryki Południowej. To również swoistego rodzaju podróż w czasie, bo pocztówki, w zdecydowanej większości, są z lat 50. i 60. XX wieku.

plansze.pdf


„Kozłówka – Pomnik Historii”

składa się z plansz prezentujących historię pałacu w Kozłówce, dzieje jego mieszkańców oraz obecną działalność Muzeum.
plansze pdf


„Plakaty z okresu PRL ze zbiorów Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”

w latach 50. XX wieku plakaty propagandowe tworzyli najlepsi artyści polscy. Wystawa ma więc walor edukacyjny i artystyczny.


„Sztuka konserwacji”

plansze prezentujące dorobek muzealny w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Koz­łówce.
plansze pdf


Alert Systemowy