Edukacja szkolna klasy IV–VIII

 PLASTYKA
 

 1. „Architektura. Trwałość, użyteczność, piękno”

  Uczestnicy poznają architekturę założenia kozłowieckiego i podstawowe pojęcia z historii budownictwa podczas pogadanki o rozwoju architektury oraz przez obserwację i omówienie podstawowych wniosków. Podczas warsztatów, odbywających się w sali edukacyjnej, wykorzystując karty pracy, szablony i plansze, samodzielnie stworzą wizerunek pałacu w Kozłówce.

  Czas trwania około 90 min.
  Koszt – 150 zł od grupy

   
 2. „Zabawki – historia prawdziwa”

  Zabawki zawsze odzwierciedlały epokę, w której powstawały: modę, obyczaje, technikę, wydarzenie historyczne. Sprawiały radość, rozbudzały wyobraźnię i uczyły. W trakcie zajęć, odbywających się w sali edukacyjnej, uczestnicy dowiedzą się, czemu służą zabawki i jak zmieniały się na przestrzeni wieków. Dzięki zajęciom warsztatowym, przeprowadzanym w sali edukacyjnej, każdy uczestnik będzie mógł wykonać własną, niepowtarzalną zabawkę.

  Czas trwania około 90 min.
  Koszt – 150 zł od grupy

   
 3. „Przywrócone piękno – tajemnice warsztatu konserwatora dzieł sztuki”

  Zajęcia propagują wiedzę o pracy konserwatorów dzieł sztuki. Prowadzący wyjaśnia podstawową terminologię, zakres podejmowanych działań oraz ich wagę. Ucząc zasad obchodzenia się z zabytkowymi przedmiotami, prezentuje wykorzystywane do tego środki i narzędzia. Zajęcia odbywają się w ekspozycji wnętrz pałacowych. Towarzyszą im warsztaty w muzealnej pracowni konserwatorskiej.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy
   


  PRZYRODA I GEOGRAFIA

 

 1. „Barokowo – ogrodowo”

  Na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce uczestnicy dowiedzą się, na czym polega kompozycja ogrodu barokowego. Pogadanka połączona jest ze spacerem (uzależnionym od warunków pogodowych). Podczas warsztatów w sali edukacyjnej, wykorzystując karty pracy, będą mogli stworzyć własny plan ogrodu.

  Czas trwania około 90 min.
  Koszt – 150 zł od grupy

   
 2. „Moda na czystość”

  Podczas zajęć, prowadzonych w sali edukacyjnej, uczestnicy poznają historię higieny, środków czystości, naczyń i innych przyborów toaletowych. Będą mogli też samodzielnie wykonać dla siebie sól kosmetyczną.

  Czas trwania około 90 min.
  Koszt  – 150 zł od grupy
   


  HISTORIA i J. POLSKI

 

 1. „Sto lat temu, w pałacu Konstantego Zamoyskiego”

  Podczas wędrówki przez pałacowe wnętrza, prywatne i reprezentacyjne, dzieci oglądają interesujące, nieużywane dziś sprzęty, poznają funkcje przedmiotów i pomieszczeń, a także różne aspekty życia dziewiętnastowiecznej Polski. Zajęcia stawiają na interakcję z grupą i są połączone ze zwiedzaniem wnętrz pałacowych z przełomu XIX i XX wieku. Podczas lekcji wykorzystywane są karty edukacyjne. Podsumowaniem jest konkurs z nagrodami.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 2. „Bogowie i herosi starożytnej Grecji i Rzymu w pałacu kozłowieckim”

  Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o świecie antycznym. Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy przy pomocy plansz z atrybutami bogów i herosów będą doszukiwać się odniesień do antyku w wystroju wnętrz pałacu Zamoyskich. Zajęcia zakończy quiz mitologiczny.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 3. „Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury”

  Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący prezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze. W trakcie zajęć wykorzystywane są plansze edukacyjne i karty pracy. Podsumowaniem jest konkurs wiedzy o antyku.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 4. „W pałacowej bibliotece”

  Prowadzący zajęcia stara się przybliżyć uczestnikom podstawową terminologię związaną z funkcjonowaniem biblioteki. Uzupełnieniem będą zagadnienia dotyczące druku, powstawania książek oraz tematyki starodruków. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem zabytkowej biblioteki. Podczas warsztatów odbywających się w sali edukacyjnej uczestnicy wykonują samodzielnie zakładkę do książki.

  Czas trwania około 70 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

Alert Systemowy