Nowa strona internetowa Muzeum

20 września 2019
Nowa strona internetowa Muzeum

Nowa strona internetowa Muzeum

Nowa strona internetowa Muzeum

Na nowej stronie internetowej Muzeum prezentujemy informacje aktualne, archiwalne, o zbiorach, historii Muzeum i ofercie dla zwiedzających. Dodatkowo w galerii cyfrowej udostępniamy 450 szt. fotografii przedstawiających potomków Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskich.

 

Strona internetowa i galeria cyfrowa powstały w ramach zadania "Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury ramach programu KULTURA CYFROWA 2019.

Alert Systemowy