Park otwarty – obowiązują wytyczne

5 maja 2020
Widok na front pałacu

Widok na front pałacu

Widok na front pałacu

Od 5 maja park jest otwarty dla zwiedzających w godzinach 9:00 – 19:00.

Prosimy, aby w czasie wizyty w zespole pałacowo-parkowym, dla własnego bezpieczeństwa, przestrzegać obowiązujących zasad:

  • obowiązkowo zasłaniać nos i usta,
  • zachować 2-metrowy dystans od innych osób,
  • nie dotykać znajdujących się w parku urządzeń i rzeczy,
  • nie korzystać z ogólnodostępnych ławek,
  • nie organizować pikników lub spotkań towarzyskich,
  • nie korzystać z placu zabaw,
  • stosować się do zaleceń pracowników muzeum,
  • zachować dyscyplinę społeczną i przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
     

Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania zasad zwiedzania parku.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jesteśmy w trakcie konsultowania zasad otwarcia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi i pracujemy nad tym, by możliwie szybko i bezpiecznie udostępnić nasze ekspozycje dla zwiedzających.

W najbliższym czasie poinformujemy o dokładnym terminie otwarcia ekspozycji dla zwiedzających.

Alert Systemowy