Autor: Agnieszka Kościuczyk

Prowadzenie mobilnego punktu gastronomicznego

18 kwietnia 2024

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy budynku Pawilonu Północnego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnego punktu gastronomicznego. Dokumenty do pobrania pod linkiem: BIP

Alert Systemowy