Kozłowieckie obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2021
Pomnik Niepodległościowy w Kozłówce

Pomnik Niepodległościowy w Kozłówce

Pomnik Niepodległościowy w Kozłówce

Ważnym elementem wychowania patriotycznego w naszym kraju jest kultywowanie uroczystego obchodzenia narodowych świąt oraz ważnych rocznic państwowych. Do najważniejszych, z całą pewnością, należy Narodowe Święto Niepodległości obchodzone uroczyście w dniu 11 listopada.

Święto ustanowione zostało w okresie międzywojennym, na okoliczność odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przez dziesiątki lat było żywym dowodem przywiązania narodu do tradycyjnych wartości, takich jak wolność, niezależność i niepodległość. Zakazane przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej, zniesione przez komunistów w 1945 roku, wróciło do panteonu świąt państwowych po przemianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku.

Obchody kolejnych jubileuszy odzyskania niepodległości, po przeszło 123 latach zaborów, miały w Polsce i poza jej granicami także szczególny wymiar społeczny, często niezależny od czasów i okoliczności. Odbywały się zarówno w dużych miastach, ale także na odległej prowincji, w miasteczkach i we wsiach. Przykłady uroczystego świętowania często opisywane były na łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej.

W czasopiśmie „Głos Lubelski” z 1928 roku (nr 317) możemy znaleźć bardzo interesujący opis wydarzeń związanych z 10. rocznicą odzyskania niepodległości, zorganizowaną przez Adama Zamoyskiego, II ordynata kozłowieckiego. Czytamy tam m.in. „… Po Mszy [w Kamionce, 11 listopada 1928 roku – SG] odbyło się poświęcenie Sztandaru Szkoły Powszechnej w Siedliskach, poczem uformował się pochód. Na czele pochodu szła dziatwa szkolna dumna ze swego sztandaru, następnie Orkiestra Sokola, Drużyny Sokole P.W. i gimnastyczne, Oddział Sokoli Straży Pożarnej, Druhny, Podrost męski i żeński, za niemi zaś Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej oraz liczna publiczność. Pochód przeszedł przez wieś Siedliska i ustawił się wzdłuż szosy naprzeciwko pomnika, gdzie ks. kapelan Żółtowski poświęcił płytę wmurowaną na pamiątkę 10-lecia odzyskania Niepodległej Polski …”.

W 2018 roku, dokładnie 90 lat później, miała miejsce wyjątkowa i podniosła uroczystość rozpoczęta mszą świętą w kościele w Kamionce, po której społeczność lokalna i zaproszeni goście przeszli pochodem pod wspomniany pomnik w lesie kozłowieckim, przy szosie do Lubartowa. Podobnie jak w 1928 roku, wmurowana została druga płyta pamiątkowa dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. http://www.muzeumzamoyskich.pl/pochod-niepodleglosci

 

Sławomir Grzechnik

Alert Systemowy