Autor: Agata Ulanowska

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Kozłówce

8 maja 2024
Obrazek składa się z czterech fotografii. Pierwsza od lewej przedstawia wystawę z fotoplastykonem. Po prawej pokój zabaw dla dzieci. Pod spodem po lewej wystawa „Lapidarium”. Na dole po prawej widok na rzeźby na wystawie „Socrealizm. Galeria Sztuki”. Po środku logotyp  20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Obrazek składa się z czterech fotografii. Pierwsza od lewej przedstawia wystawę z fotoplastykonem. Po prawej pokój zabaw dla dzieci. Pod spodem po lewej wystawa „Lapidarium”. Na dole po prawej widok na rzeźby na wystawie „Socrealizm. Galeria Sztuki”. Po środku logotyp 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich, obchodzone w dniach 10–11 maja 2024 roku, są integralnym elementem obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. (link)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa, ogólnopolska akcja organizowana od ponad dekady przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską, której zadaniem jest promocja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrealizowano jeden z takich projektów pn.: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. Jego celem było zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum.

Projekt ten został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku jego realizacji w Oficynie Północnej mieści się centrum obsługi turysty oraz wystawa multimedialna „Kozłówka na osi czasu”, ekspozycja „Lapidarium” przybliżająca funkcjonowanie dawnej siedziby arystokratycznej, a także pokój zabaw dla dzieci. W Oficynie Południowej, na wystawie „Rodzinny Album”, można obejrzeć zabytkowe fotografie z kolekcji Konstantego Zamoyskiego, umieszczone m.in. we współczesnej, cyfrowej wersji fotoplastykonu. W dawnej Stajni urządzona została druga odsłona zbiorów sztuki socrealistycznej „Socrealizm. Galeria Sztuki”, gdzie – za pomocą multimediów – prezentowane są materiały archiwalne ukazujące dorobek artystów po 1945 roku. Wystawa czasowa „Ordynat i jego dzieło”, eksponowana w Teatralni, obrazuje funkcjonowanie ordynacji jako dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to doskonała okazja, aby odwiedzić nowe przestrzenie w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie czekają interesujące wystawy, prezentacje i aplikacje multimedialne oraz interaktywne gry.

Z tej okazji proponujemy wstęp wolny na ekspozycje: „Rodzinny Album” w Oficynie Południowej, „Socrealizm. Galeria Sztuki” w dawnej Stajni,  „Lapidarium” i inne atrakcje w Oficynie Północnej oraz na wystawę czasową „Ordynat i jego dzieło” w Teatralni.

Alert Systemowy