Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja 2019
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W Dniu Bibliotekarzy i Bibliotek, 8 maja, rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. Akcentując to wydarzenie, w pałacowej bibliotece prezentujemy kilkanaście książek pochodzących z księgozbioru Zamoyskich, dawnych właścicieli Kozłówki. Książki te związane są z tematyką ogrodniczą i botaniczną, nawiązującą do tegorocznej wystawy czasowej „Róża do wszystkich rzeczy…”. Można zobaczyć pozycję z 1823 roku „Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych, albo które w kraju użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie”, Krzysztofa Kluka (1739–1796), polskiego przyrodnika i księdza katolickiego, „O urządzaniu gospodarstw według zasad rozumnego rolnictwa”, z 1826 roku, Jana Nepomucena Kurowskiego, polskiego agronoma, pisarza i popularyzatora wiedzy rolniczej. Interesującym wydaniem jest, przetłumaczone na język polski, K. Pliniusza Starszego „Historyi naturalnej ksiąg XXXVII”, wydane w Poznaniu w 1845 roku oraz bogato ilustrowane paryskie wydawnictwo z 1884 roku z wierszami o kwiatach „L’esprit des fleurs” Emmeline Raymond.

Książki będzie można oglądać w bibliotece zabytkowej od 8 do 15 maja w trakcie zwiedzania pałacu.

Alert Systemowy