Intelektualia Myśliwskie 2022

plakat

plakat

plakat

12 czerwca 2022 w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja naukowa z cyklu „Intelektualia Myśliwskie”, zorganizowana przez Klub Świętego Huberta, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Sesje odbywają się od roku 2001. Ich uczestnikami są historycy, historycy sztuki i literatury, przyrodnicy, myśliwi, pasjonaci i znawcy tradycji historycznej. Tematyka sesji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia historii łowiectwa i związanych z nim imponderabiliów. Podejmowano m.in. zagadnienia związane z architekturą pałacyków myśliwskich, motywami łowieckimi w sztuce, bronioznawstwem, łowieckim kolekcjonerstwem czy dawnymi polowaniami dworskimi. Ważne miejsce zajmowały też problemy związane z ochroną środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt, omawiano kwestie przyrodnicze oraz dotyczące prawa łowieckiego i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, do którego należy kultura łowiecka.

Tradycją stało się wydawanie materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji, z zachowaniem szczególnej dbałości o poziom merytoryczny i edytorski. O walorach estetycznych i artystycznych decydują również autorskie rysunki, nawiązujące do tematyki poszczególnych tomów.

Do tej pory odbyło się 11 spotkań, dziewięć w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz po jednym w zespole pałacowym w Sieniawie i w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle.

Alert Systemowy