Kaplica

gallery_(11)

gallery_(11)

gallery_(11)

Wzniesiona w latach 1903-1909. Wzorowana na kaplicy królewskiej w Wersalu, skąd skopiowano sztukaterie, kolumnadę, ołtarz i prospekt organowy. Wystrój wnętrza projektu warszawskiego architekta Jana Heuricha mł.

W prezbiterium witraż ze sceną Zwiastowania, pozostałe witraże z dekoracją geometryczną i herbem Zamoyskich. Ołtarz zdobiony brązami (figurami aniołów, główkami puttów i motywami roślinnymi: antepedium z przedstawieniem złożenia do grobu) odlanymi przez francuską firmę Le Val d'Osne.
Organy z mechanizmem grającym organolą, zbudowane w 1907 roku przez niemiecką firmę E. F. Walckera

w Ludwigsburgu. Wykuta w białym marmurze kopia nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej (oryginalny nagrobek dłuta Lorenzo Bartoliniego w kościele Santa Croce we Florencji).

W roku 2002 zakończona została konserwacja wnętrza kaplicy, którą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało Laur Konserwatorski.

Na łączniku między pałacem a kaplicą umieszczone zostały popiersie i tablica dedykacyjna upamiętniające postać Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
wykonane dzięki życzliwości i hojności wielu Fundatorów.

W dniu 9 czerwca 2000 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia i tablicy dedykacyjnej upamiętniającej postać Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego pobyt w Kozłówce w czasie okupacji.
W uroczystości uczestniczyło około 560 osób. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął ksiądz Arcybiskup Józef Życiński.


Alert Systemowy