Autor: Beata Filipowicz / Grażyna Antoniuk

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

9 września 2022
Fotografia kolorowa. Postać ubrana w kurtkę z kapturem i plecak czyta informacje przedstawione na tablicy opatrzonej napisem „Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”. Na nóżkach tablicy drogowskazy: po prawej STARY TARTAK – 2,8 km, po lewej BRATNIK 3,6 km.

Szlak pieszy „Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”

Fotografia kolorowa. Postać ubrana w kurtkę z kapturem i plecak czyta informacje przedstawione na tablicy opatrzonej napisem „Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”. Na nóżkach tablicy drogowskazy: po prawej STARY TARTAK – 2,8 km, po lewej BRATNIK 3,6 km.

Ruszyła jesienna edycja programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, w ramach którego można skorzystać z dofinansowania do wycieczek szkolnych w roku 2022/2023. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske


Uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

  • „Śladami Polskiego Państwa Podziemnego”,
  • „Największe osiągnięcia polskiej nauki” ,
  • „Kultura i dziedzictwo narodowe”
  • „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Postać Księdza Stefana Wyszyńskiego i jego wyjątkowa osobowość kapłańska w sposób szczególny zapisały się w pamięci mieszkańców kozłowieckiego pałacu. W okresie okupacji niemieckiej majątek kozłowiecki, którego właścicielami byli Aleksander i Jadwiga Zamoyscy, stał się miejscem pobytu dla wielu osób wysiedlonych czy zagrożonych aresztowaniem.

W czasie trzynastomiesięcznego pobytu (od 1 sierpnia 1940 do 1 września 1941 roku) ksiądz Wyszyński pełnił w Kozłówce i okolicy posługę duszpasterską. Odprawiał Msze św. i nabożeństwa, spowiadał, prowadził nauki i rekolekcje. Opieką duszpasterską otaczał też partyzantów i zaangażowany był w tajne nauczanie. Zajmował się pracą naukową, piśmienniczą i dydaktyczną.

Ksiądz Stefan Wyszyński, mimo iż był poszukiwany przez gestapo, podjął się także pełnienia funkcji kapelana i ojca duchowego dla Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża, które wraz z grupą swoich niewidomych podopiecznych z zakładów w Laskach i w Żułowie, znalazły schronienie w majątku Zamoyskich.

Jego wykłady dla sióstr oraz dyskusje, w których brali udział także inni ukrywający się u Zamoyskich goście, nazywano „akademią kozłowiecką”. Ksiądz Wyszyński wykładał prawo kanoniczne i katolicką naukę społeczną.

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, w pomieszczeniu przy Kaplicy zaaranżowana została ekspozycja odtwarzająca dawny wystrój pokoju zajmowanego niegdyś przez księdza Stefana Wyszyńskiego.

Kaplicę pałacową oraz Pokój księdza Stefana Wyszyńskiego można zwiedzić bezpłatnie.

W 2021 roku z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu trzech instytucji: lubelskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce utworzono szlak pieszy „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”.

Trasa o długości 23 kilometrów, prowadzi z Kozłówki do Nasutowa, przez miejsca związane z Księdzem Stefanem Wyszyńskim. Szlak, upamiętniający postać Prymasa Tysiąclecia, oznaczony został opisami historycznymi i przyrodniczymi, wzbogaconymi o cytaty z wypowiedzi Księdza Prymasa, dzięki czemu wędrówka jego śladami może być nie tylko atrakcyjną turystyczną wyprawą, ale też podróżą duchową.

Przewodnik „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym” pod red. Krzysztofa Wojciechowskiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych [2021] można pobrać ze strony https://parki.lubelskie.pl/media/9177/file/e-przewodnik-sladami-ks-stefana-wyszynskiego-po-kozlowieckim-pk-i.pdf

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej pozostałej oferty w zakładce WIZYTA

Fotografie:

1. Szlak pieszy „Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”
2. Pokój księdza Stefana Wyszyńskiego
3. Ksiądz Stefan Wyszyński, Jadwiga i Aleksander Zamoyscy z pracownikami ordynacji kozłowieckiej w Nasutowie, 12 kwietnia 1941 r.

 

Alert Systemowy