Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

19 września 2021
Msza św. w kaplicy pałacowej

Msza św. w kaplicy pałacowej

Msza św. w kaplicy pałacowej

18 września odbyło się uroczyste otwarcie szlaku pieszego „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”, utworzonego z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu trzech instytucji: lubelskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Trasa szlaku, o długości 23 kilometrów, prowadzi z Kozłówki do Nasutowa, przez miejsca związane z Księdzem Stefanem Wyszyńskim. Szlak, upamiętniający postać Prymasa Tysiąclecia, oznaczony został opisami historycznymi i przyrodniczymi, wzbogaconymi o cytaty z wypowiedzi Księdza Prymasa, dzięki czemu wędrówka jego śladami może być nie tylko atrakcyjną turystyczną wyprawą, ale też podróżą duchową.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kozłowieckiej kaplicy pałacowej, odprawiona pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, który następnie poświęcił i wspólnie z Panem Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki, oraz Panią Iwoną Czarcińską z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dokonał odsłonięcia pierwszej tablicy na szlaku, usytuowanej przy zespole pałacowym w Kozłówce. W Dąbrówce, w Parku Dźwięków, oraz przy Szkole Podstawowej w Nasutowie odbyły się prelekcje poświęcone Błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, występy artystyczne i festyny rodzinne. Uczestnicy spotkania mogli przemierzyć różne etapy szlaku pieszo lub w Rajdzie Rowerowym „Poznaj Polskę”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Szlak „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”, rozpoczyna się przy pałacu Zamoyskich, w którym ksiądz Wyszyński spędził trzynaście okupacyjnych miesięcy, i polnym traktem biegnie do Kamionki. Na cmentarzu parafialnym można obejrzeć neogotycką kaplicę grobową Anieli i Konstantego Zamoyskich, pierwszych ordynatów na Kozłówce, a w centrum miasteczka kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1459 roku, należący do najstarszych w województwie lubelskim. W tym kościele przyszły prymas często bywał, wspomagając ówczesnego proboszcza w pracy duszpasterskiej. Z Kamionki droga prowadzi w pobliżu stawów przy pałacu w Samoklęskach, w granice Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, do parkingu leśnego w Bratniku, i duktami leśnymi do wsi Dąbrówka, miejsca spacerów księdza Wyszyńskiego. Dalej, zagłębiając się w las pełen wiekowych dębów bezszypułkowych i starych sosen, przez utworzony na tym terenie rezerwat Kozie Góry, szlak dociera do leśnej osady Stary Tartak, z dawnym nadleśnictwem Zamoyskich. Stąd, po minięciu mostku na rzece Ciemiędze trasa zagłębia się w las, pełen saren, jeleni, danieli i łosi oraz wielu gatunków ptaków. Po wyjściu na leśne przedpole widać już wieś Nasutów. Zarówno w Nasutowie, siedzibie zarządu ordynacji, jak też w Starym Tartaku ksiądz Wyszyński odprawiał msze święte i nabożeństwa, także dla partyzantów.

Na podstawie przewodnika „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym” pod red. Krzysztofa Wojciechowskiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych [2021]

https://parki.lubelskie.pl/media/9177/file/e-przewodnik-sladami-ks-stefana-wyszynskiego-po-kozlowieckim-pk-i.pdf

Alert Systemowy