Autor: Grażyna Antoniuk

Spotkania ziemiańskie – ród Belina Brzozowskich

6 marca 2024
Scena przedstawia grupę osób siedzących przy stołach ustawionych w formie podkowy. W centralnej części zdjęcia, za stołem na wprost fotografa, znajduje się duży ekran, na którym wyświetlony jest napis: "Spotkanie ziemiańskie, ród Belina Brzozowskich", wraz z herbem rodziny. Ekran pełni funkcję informacyjną, stanowiąc główny element wizualny w pomieszczeniu. Scena emanuje atmosferą tradycji, dumy z rodowej historii oraz wspólnoty.

Spotkanie ziemiańskie. Ród Belina Brzozowskich

Scena przedstawia grupę osób siedzących przy stołach ustawionych w formie podkowy. W centralnej części zdjęcia, za stołem na wprost fotografa, znajduje się duży ekran, na którym wyświetlony jest napis: "Spotkanie ziemiańskie, ród Belina Brzozowskich", wraz z herbem rodziny. Ekran pełni funkcję informacyjną, stanowiąc główny element wizualny w pomieszczeniu. Scena emanuje atmosferą tradycji, dumy z rodowej historii oraz wspólnoty.

Noblesse oblige – szlachectwo zobowiązuje. Zobowiązuje do czego? Jakie tradycje i wartości przekazywane były i są wśród dawnego ziemiaństwa i ich potomków? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich podczas cyklu „Spotkań ziemiańskich” organizowanych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Podczas prelekcji i dyskusji wiodące będą tematy związane z wychowaniem młodzieży w rodzinach należących do tej warstwy, z pielęgnowaniem tradycji i wartości, a także dotyczące losów ziemian i arystokratów po roku 1945.

Gośćmi pierwszego spotkania, które odbyło się 5 marca b.r., byli Państwo Antoni i Ewa ze Szlenkierów Belina Brzozowscy, powiązani koligacjami rodzinnymi także z rodziną Zamoyskich. Pan Antoni Brzozowski, potomek znamienitego rodu arystokratycznego, jest bratankiem ostatniej właścicielki Kozłówki, Jadwigi z Brzozowskich Zamoyskiej. Państwo Brzozowscy prowadzą szeroką działalność społeczną i charytatywną. W swoim dworze „Brzozówka” organizują też koncerty, wernisaże, spektakle i inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne.

 

O dawnych i współczesnych dziejach rodu, splątanych z historią Polski, Państwo Brzozowscy opowiedzieli słuchaczom Uniwersytetu III Wieku z Lubartowa. Podczas prelekcji, zilustrowanej prezentacją multimedialną, poruszone zostały zagadnienia:

historia rodu Belina Brzozowskich,

związki rodziny Brzozowskich z rodziną Zamoyskich i z Kozłówką,

związki rodzin Brzozowskich i Zamoyskich z Księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim (w tym m.in. kozłowiecki azyl w czasie okupacji hitlerowskiej, korespondencja, spotkania osobiste),

losy rodzin po wojnie, w kraju i na emigracji,

tradycje i wartości przekazywane kolejnym pokoleniom,
działalność społeczna, charytatywna, kulturalna i edukacyjna Antoniego i Ewy Brzozowskich.


Po prelekcji odbyła się dyskusja.

 

Alert Systemowy