Szkoły średnie


J. ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA, HISTORIA

 

 1. „Bogowie i herosi starożytnej Grecji i Rzymu w pałacu kozłowieckim”

  Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o świecie antycznym. Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy przy pomocy plansz z atrybutami bogów i herosów będą doszukiwać się odniesień do antyku w wystroju wnętrz pałacu Zamoyskich. Zajęcia zakończy quiz mitologiczny.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 2. „Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury”

  Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący prezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze. W trakcie zajęć wykorzystywane są plansze edukacyjne i karty pracy. Podsumowaniem jest konkurs wiedzy o antyku.

  Czas trwania około 60 min.
  Koszt – bilety wstępu do Pałacu (12 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 3. „Stalinizm w Polsce – rzeczywistość a sztuka tego okresu”

  Zajęcia odbywają się w muzealnej Galerii Sztuki Realizmu Socjalistycznego. Prowadzący porusza różnorodne zagadnienia dotyczące historii Polski po 1945 roku na przykładzie twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem socrealizmu. Pokazuje symbole tego okresu wykorzystując eksponaty z kolekcji zgromadzonej w Galerii. Komentarz wzbogacony jest multimediami, m.in. muzyką, fragmentami kronik filmowych oraz cytatami z artykułów prasowych.

  Czas trwania około 50 min.
  Koszt – bilety wstępu do Galerii (4 zł/os.) + 150 zł od grupy

   
 4. „Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego”

  Zajęcia odbywają się w muzealnej Galerii Sztuki Realizmu Socjalistycznego. Prowadzący porusza różnorodne zagadnienia dotyczące twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem socrealizmu. Komentarz wzbogacony jest cytatami z literatury, artykułów prasowych oraz fragmentami kronik filmowych z lat 1945–1956.

  Czas trwania około 50 min.
  Koszt – bilety wstępu do Galerii (4 zł/os.) + 150 zł od grupy

Alert Systemowy