Szkolenie konserwatorskie w Muzeum

9 maja 2019
Szkolenie konserwatorskie w Muzeum

Szkolenie konserwatorskie w Muzeum

Szkolenie konserwatorskie w Muzeum

W dniach 9-10 maja w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce obyło się szkolenie dotyczące opieki konserwatorskiej podczas przechowywania muzealiów.

Szkolenia „Profilaktyka konserwatorska w muzeum”, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, są dobrą formą wymiany myśli i poglądów oraz pozwalają rozwiązywać bieżące problemy, przed którymi stają muzealnicy.

Szkolenie obejmowało wykład z warsztatami pt. „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów”, przeprowadzony przez panią Magdaleną Dydę z Uniwersytetu Warszawskiego oraz blok z prezentacją, warsztatami i wizytami studyjnymi przygotowany przez pracowników naszego muzeum. Muzealni konserwatorzy zapoznali uczestników szkolenia z różnorodnymi zagadnieniami związanymi z przechowywaniem obiektów muzealnych w magazynach i ekspozycjach (pomieszczenia, mikroklimat, zagrożenia, meble magazynowe) oraz zasadami bezpiecznej profilaktyki konserwatorskiej (oczyszczanie muzealiów, pakowanie do transportu).

Część warsztatowa polegała na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników do czynnego wykorzystania nabytej wiedzy z zakresu właściwego obchodzenia się z eksponatami, metod pakowania obiektów z różnych materiałów, oczyszczania muzealiów i sprzętów magazynowych, poznania zasad kontroli mikroklimatu i archiwizacji danych, a także bezpieczeństwa i kontroli dostępu do magazynów.

Podczas wizyt studyjnych uczestnicy zapoznali się z ekspozycjami i magazynami muzealnymi.

Alert Systemowy