ŻYCZENIA WIELKANOCNE

10 kwietnia 2020
Kartka świąteczna. Na brązowym tle fotografia. Na pierwszym planie ksiądz czytający Biblię, za nim ubrana odświętnie grupa ludzi. Po prawej stronie fotografii życzenia od Dyrekcji i pracowników Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Kartka świąteczna

Kartka świąteczna. Na brązowym tle fotografia. Na pierwszym planie ksiądz czytający Biblię, za nim ubrana odświętnie grupa ludzi. Po prawej stronie fotografii życzenia od Dyrekcji i pracowników Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

…smutek wasz zamieni się w radość…  J 16, 20

Pełnego nadziei przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020

życzy
Anna Fic-Lazor
z zespołem pracowników
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Alert Systemowy