ŻYCZENIA WIELKANOCNE

10 kwietnia 2020
Kartka świąteczna. Na brązowym tle fotografia podpisana „Wielka sobota z księdzem Stefanem Wyszyńskim, Nasutów – Kozłówka 1941”. Izba domowa.

Kartka świąteczna

Kartka świąteczna. Na brązowym tle fotografia podpisana „Wielka sobota z księdzem Stefanem Wyszyńskim, Nasutów – Kozłówka 1941”. Izba domowa.

…smutek wasz zamieni się w radość…  J 16, 20

Pełnego nadziei przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020

życzy
Anna Fic-Lazor
z zespołem pracowników
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Alert Systemowy