Autor: Elżbieta Dybała

„La Sainte Bible”

28 lutego 2023
Na białej stronie papieru wydrukowany tytuł książki  , La Sainte Bible selon la Vulgate, traduction nouvelle. T. 1 avec les dessins de Gustave Doré. Tours, Alfred Mame et Fils, Editeurs, 1866.

Strona tytułowa Biblii

Na białej stronie papieru wydrukowany tytuł książki , La Sainte Bible selon la Vulgate, traduction nouvelle. T. 1 avec les dessins de Gustave Doré. Tours, Alfred Mame et Fils, Editeurs, 1866.

22 lutego rozpoczął się okres Wielkiego Postu trwający 40 dni. Jest to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych.

W związku z tym okresem oraz rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce prezentujemy francuskie wydanie Biblii z 1866 roku, La Sainte Bible selon la Vulgate, traduction nouvelle. T. 1, 2, avec les dessins de Gustave Doré. Tours, Alfred Mame et Fils, Editeurs, 1866.

Biblia ta razem z 1300 innymi książkami została zakupiona w roku 1879 przez Konstantego Zamoyskiego po śmierci biskupa Walentego Baranowskiego od jego brata Jana, astronoma.

Na stronie przedtytułowej pierwszego tomu widnieje dedykacja „Jaśnie Wielmożnemu Najwielebniejszemu Jmci Księdzu Walentemu Baranowskiemu, Biskupowi Lorymeńskiemu, Suffraganowi Lubelskiemu, infułatowi Zamojskiemu, w dowód wysokiego poważania na pamiątkę ofiaruje / Tomasz Zamoyski / Warszawa dnia 28 lutego 1867 r.’’

Biblia przetłumaczona została na język francuski, według Wulgaty, przez Józefa Franciszka Allioli (1793–1873), teologa katolickiego i orientalistę. Wulgata to przekład Biblii z języków oryginałów, hebrajskiego i greki, na łacinę dokonany przez Hieronima ze Strydonu w latach 382–406. Przekład miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu. Nowy Testament był rewizją tekstu starołacińskiego, a Stary Testament w większej części był nowym przekładem.

Zilustrowana została wspaniałymi drzeworytami Gustave'a Doré, których seria obejmuje 139 tablic przedstawiających sceny ze Starego Testamentu, w tym z ksiąg deuterokanonicznych, oraz 81 scen z Nowego Testamentu. Ilustracje te odniosły ogromny sukces i były reprodukowane wiele razy na całym świecie.

Paul Gustave Doré (1832–1883), francuski grafik, malarz, ilustrator i rzeźbiarz, stworzył kilkaset ilustracji przedstawiających historie biblijne. Większość jego dzieł powstała w latach 1864–1866. Były one publikowane w wydaniach Biblii w różnych językach, w dziewiętnastowiecznej Europie i w obu Amerykach. Artysta należy do najbardziej znanych mistrzów ilustrujących motywy biblijne.

Ilustracje Gustave'a Doré mają różny nastrój i charakter. Wzbudzające podziw obrazy oddają dramatyzm starotestamentowych opowieści, takich jak walka Jakuba z aniołem, egipska plaga ciemności czy Jonasz wyrzucony z brzucha wieloryba. Ilustracje do Nowego Testamentu mają subtelniejszy charakter i przedstawiają Zwiastowanie, chrzest Jezusa czy Jego Wniebowstąpienie. Oddzielny rozdział książki poświęcony jest starotestamentowym apokryfom, w tym opowieściom o Judycie i Holofernesie czy Tobiaszu i aniele Rafale. Sceny te, choć nie należą do hebrajskiego kanonu Pisma, stanowią fascynujący zbiór wzbogacający wymowę Starego Testamentu. Doré wykorzystał w swej pracy technikę drzeworytu poprzecznego (sztorcowego), która doszła do pełnego rozkwitu właśnie w XIX wieku. Umożliwiała rycie bardzo subtelnych kresek i punktów, toteż nadawała się znakomicie do wykonywania reprodukcji dzieł sztuki, w szczególności malarstwa. Stosowano ją na wielką skalę do ilustrowania czasopism i ozdobnych wydań książkowych, stąd ten typ drzeworytu nazywano też reprodukcyjnym lub interpretacyjnym.

https://www.muzeumzamoyskich.pl/biblia-dore

Podpisy:

  1.     Strona tytułowa Biblii
  2.     Gustav Doré, „Mojżesz schodzi z góry Synaj”
  3.     Gustav Doré, „Śmierć Jezusa”

 

Alert Systemowy