Autor: Anna i Jacek Szczepaniakowie

Kozłówka 2000. Folder z kalendarzem

kalendarz.jpg

kalendarz.jpg

kalendarz.jpg

tekst: Anna i Jacek Szczepaniakowie

Kozłówka 2000. Folder z kalendarzem

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1999, ISBN 83-905057-9-7, s. [20] nlb, il.

nakład wyczerpany

Publikacja dotycząca zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Zawiera krótką historię zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Bogaty materiał ilustracyjny uzupełniony został cytatami z różnych publikacji, będącymi odzwierciedleniem wrażeń jakie zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce i jego mieszkańcy wywarli na przebywających tutaj gościach.

Alert Systemowy