Niezwykły Gość

wyszynski.jpg

wyszynski.jpg

wyszynski.jpg

oprac. Grażyna Antoniuk, Róża Maliszewska

Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2000, wydanie II, ISBN 83-912588-2-3 79 s [1] nlb

NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja upamiętniająca pobyt kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kozłówce w latach 1940-1941. Zawiera wspomnienia osób przebywających czy też ukrywających się w tym czasie w pałacu i okolicy. Bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami.

Alert Systemowy