Krzysztof Znamierowski

8 stycznia 2021
Krzysztof Znamierowski

Krzysztof Znamierowski

Krzysztof Znamierowski

Krzysztof Znamierowski był wielkim Przyjacielem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Podczas okupacji hitlerowskiej Krzysztof Znamierowski mieszkał w kozłowieckim pałacu. Jego ojciec, Czesław Znamierowski, wybitny filozof i prawnik, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zagrożony aresztowaniem przez gestapo, wyjechał wraz z żoną i dziećmi z Poznania i znalazł schronienie w majątku Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce. Rodzina Znamierowskich przebywała tu od sierpnia 1940 do wiosny roku 1943.

Wspomnienia Krzysztofa Znamierowskiego oraz jego siostry Moniki z pobytu w Kozłówce w czasach wojny zostały zamieszczone w publikacji „Niezwykły Gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich w Kozłówce”, wydanej przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w 2000 roku. Te wspomnienia oraz ich cenne uwagi i sugestie były bardzo pomocne przy aranżacji muzealnej ekspozycji „Ksiądz Stefan Wyszyński w Kozłówce 1940–1941”, udostępnionej w 2016 roku. Pani Monika i Pan Krzysztof uczestniczyli w jej uroczystym otwarciu. Była to ostatnia Jego wizyta w Kozłówce.

Krzysztof Znamierowski zmarł w Warszawie 20 grudnia 2020 roku. Miał 97 lat.

Pozostanie na kartach historii kozłowieckiego muzeum. Pozostanie też w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, bardzo skromny i wrażliwy, pełen empatii i ciepła.

 

Alert Systemowy