Rodo

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE


Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa prywatność poniżej przekazujemy najistotniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:
 


W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, który odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administrator wyznaczył do kontaktów Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie p. Agaty Szwed, z którą można się kontaktować bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@pca.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

Poniżej zamieszczamy również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Państwu uprawnień.


•    procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą
•    regulamin monitoringu
 

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformujemy Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Alert Systemowy