Bilety
W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami o możliwość wykorzystania bonu turystycznego, jako formy płatności za bilety wstępu do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wyjaśniamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym – służy on do dokonywania płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nasze muzeum nie spełnia ww. kryteriów. Nie możemy zatem honorować bonu turystycznego jako środka płatniczego w sprzedaży biletów wstępu.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi możliwości wykorzystania bonu turystycznego na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny oraz na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: https://bonturystyczny.polska.travel/.
 


PAŁAC


bilet normalny    28,00 zł *
bilet ulgowy        14,00 zł *
bezpłatnie: w środy (dzienna ilość wstępów jest limitowana)

*cena obejmuje zwiedzanie w grupach do 25 osób pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika, ok. 50 minGALERIA SZTUKI SOCREALIZMU


bilet normalny    10,00 zł
bilet ulgowy          5,00 zł

*zwiedzanie indywidualne, w Galerii jednocześnie może przebywać 15 osób
 


POWOZOWNIA


bilet normalny     8,00 zł
bilet ulgowy         4,00 zł

*zwiedzanie indywidualne, w Galerii jednocześnie może przebywać 15 osóbKARNET
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, Kaplica)


normalny    38,00 zł
ulgowy        19,00 złKARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 1
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, Kaplica)


Wynosi         15,00 zł od osoby**


 

KARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 2
obejmuje Powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu, Kaplicę


Wynosi          9,00 zł od osoby**

** Jeden karnet dla Dużej Rodziny przysługuje jednej osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny, którą należy okazać upoważnionemu pracownikowi muzeum.POZOSTAŁE OPŁATY:


Parking:
samochody osobowe, motocykle             8 zł
autokary, busy                                            20 zł
kampery pozostające na parkingu
przaz całą noc                                            24 zł

Zwiedzanie specjalne (w grupach do 5 osób)
Pałacu i Kaplicy                                        350 zł
Galerii Sztuki Socrealizmu                     350 zł
i ekspozycji plenerowej

 

OPŁATA ULGOWA
za wstęp do Muzeum przysługuje:


 • uczniom i studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie do ukończenia 26 roku życia (na podstawie okazanej legitymacji szkolnej, słuchacza, studenckiej, doktoranta oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (na podstawie okazanej legitymacji emeryta, legitymacji rencisty, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • nauczycielom (na podstawie okazanej legitymacji nauczyciela);
 • kombatantom (na podstawie okazanego zaświadczenia albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie);
 • posiadaczom legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych uczestniczących w programie Europejskie Karty Młodzieżowej EURO<26;
 • posiadaczom międzynarodowych legitymacji imiennych ISIC, ITIC, IYTC oraz krajowej karty TIC; osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

   

WSTĘP BEZPŁATNY
do Muzeum przysługuje:


 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, odznakami honorowymi: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” (na podstawie okazanej legitymacji poświadczającej nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy; oraz przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9  ustawy);
 • pracownikom muzeów (na podstawie okazanej legitymacji służbowej pracowników muzeów);
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) (na podstawie okazanej legitymacji Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282) (na podstawie okazanej Karty Polaka);
 • dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek);
 • przewodnikom i pilotom turystycznym;
 • nauczycielom oraz innym osobom, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum w ramach zajęć programowych (1 opiekun na 10 osób);
 • nauczycielom akademickim i studentom uczelni artystycznych oraz kierunków historycznych, zwiedzających Muzeum w ramach zajęć dydaktycznych;
 • dziennikarzom odwiedzającym Muzeum;
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.
   

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.

Alert Systemowy