Autor: Zofia Kozieł

2023 – Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

8 listopada 2023

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie pn. „Leczenie drzewostanu i pielęgnacja zieleni zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce - Pomniku historii”, które wykonane zostało w terminie określonym w umowie dotacji Nr 119/2023/D/OP z dnia 18 lipca 2023 r.

Program prac obejmował leczenie i pielęgnację 28 szt. drzew rosnących w najbardziej uczęszczanych miejscach parku. Wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron i  wiązania linowe oraz cięcia poprawiające statykę drzew, cięcia sanitarne i wycofujące, cięcia korekcyjne w celu ograniczenia ryzyka złamania lub wywrotu, cięcia prześwietlające. Przeprowadzono usuwanie krzyżujących się gałęzi, usuwanie martwych (posusz) lub osłabionych konarów będących zagrożeniem dla ludzi. Usunięte zostały także gałęzie i konary zainfekowane przez choroby, gałęzie i konary złamane w czasie różnych zjawisk atmosferycznych.

Pracownicy wykonali szereg zabiegów pielęgnacyjnych przy krzewach, żywopłotach, trawnikach i rabatach kwiatowych oraz wyprodukowali jednoroczne sadzonki kwiatów. Systematycznie porządkowane były alejki parkowe i plewione rabaty kwiatowe i rozarium.  Konserwacja systemu automatycznego nawadniania  zapewniała odpowiednią wilgotność w założeniu ogrodowo-parkowym.

Całkowity koszy realizacji zadania wyniósł 181.058,52 zł netto, w tym dotacja WFOŚiGW w  Lublinie 50 000,00 zł.Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Alert Systemowy