Autor: Beata Filipowicz

Uroczyste Otwarcie Sezonu Kulturalnego 2024 w Lubelskich Muzeach Samorządowych

20 marca 2024
Na zdjęciu widoczna jest grupa osób, które otrzymały medale z okazji 550-lecia Województwa Lubelskiego. W centrum kadru stoi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, pan Bartłomiej Bałaban, który wręczył pamiątkowe medale. Wokół niego zgromadzeni są laureaci, reprezentujący różne instytucje kultury, w tym Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Wszyscy wyglądają uroczysto, a na ich twarzach maluje się zadowolenie i dumą z otrzymanego wyróżnienia. Na tle eleganckiego wnętrza pałacowego, medaliony przyciągają uwagę swoim blaskiem, dodając wyjątkowej atmosfery tej doniosłej chwili.

1. Odznaczeni medalem 550-lecia Województwa Lubelskiego

Na zdjęciu widoczna jest grupa osób, które otrzymały medale z okazji 550-lecia Województwa Lubelskiego. W centrum kadru stoi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, pan Bartłomiej Bałaban, który wręczył pamiątkowe medale. Wokół niego zgromadzeni są laureaci, reprezentujący różne instytucje kultury, w tym Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Wszyscy wyglądają uroczysto, a na ich twarzach maluje się zadowolenie i dumą z otrzymanego wyróżnienia. Na tle eleganckiego wnętrza pałacowego, medaliony przyciągają uwagę swoim blaskiem, dodając wyjątkowej atmosfery tej doniosłej chwili.

20 marca 2024 roku, w Salonie Czerwonym Pałacu Zamoyskich w Kozłówce miało miejsce uroczyste Otwarcie Sezonu Kulturalnego 2024 w Lubelskich Muzeach Samorządowych.

Otwierając nowy sezon kulturalny Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Bartłomiej Bałaban, czterem lubelskim muzeom samorządowym i ich dyrektorom wręczył pamiątkowe medale 550-lecia Województwa Lubelskiego. Otrzymali je:

 

 • Pan dr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach
 • Pani Izabela Andryszczyk – Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
 • Pani Bogna Bender-Motyka – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 • Pani Bożena Ćwiek – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Pamiątkowymi medalami uhonorowano także osoby szczególnie zaangażowane we współpracę z lubelskimi muzeami i zasłużone dla regionu.
 • Z rekomendacji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce medale otrzymali:
 • Państwo Ewa i Antoni Belina Brzozowscy – Antoni Belina Brzozowski, bratanek ostatniej właścicielki Kozłówki, Jadwigi Zamoyskiej, wraz z małżonką, Ewą ze Szlenkierów, założyli Fundację Rodziny Brzozowskich i prowadzą szeroką działalność charytatywną, społeczną i kulturalną; od 12 lat są członkami Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wspierając różne formy jego działalności, m.in. udostępniając bogate zbiory swojego rodzinnego archiwum
 • Pan Jerzy Dębski – historyk sztuki, muzealnik, były dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Pan Piotr Kiszczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, od wielu lat podtrzymuje dobrą współpracę Nadleśnictwa z Muzeum, m.in. wielokrotnie wspierając finansowo muzealną działalność; od 13 lat członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Państwo Bogusława i Andrzej Madejscy – antykwariusze, kolekcjonerzy, społecznicy, aktywnie uczestniczący w życiu Muzeum; darczyńcy artefaktów do zbiorów muzealnych; od 7 lat członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Pan ppłk. naw. Mirosław Michaluk – Prezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, jako Kierownik Klubu 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zajmuje się pracą edukacyjną i kulturalno-oświatową, m.in. upowszechniając wiedzę o historii polskiego lotnictwa wojskowego; od ponad 30 lat aktywnie i efektywnie współpracuje z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Pan Zbigniew Nestorowicz – historyk sztuki, kolekcjoner, prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor publikacji naukowych i albumowych, od 13 lat zasiada w Radzie Muzeum przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, obecnie jako wiceprzewodniczący
 • Z rekomendacji Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym medale otrzymali:
 • Państwo Barbara Sosnowska-Bałdyga i Stanisław Bałdyga – Barbara Sosnowska-Bałdyga jest jedną z prekursorek grafiki cyfrowej w Polsce; laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie grafiki cyfrowej; Muzeum Nadwiślańskie prezentowało prace artystki w ramach 50-lecia pracy twórczej. Stanisław Bałdyga uznawany jest za jednego z czołowych grafików lubelskich tworzących tzw. lubelską szkołę grafików.
 • Pan dr Dariusz Bielec – kolekcjoner, tworzy kolekcje o wyjątkowej wartości artystycznej; jeden ze swoich zbiorów, prace Zenona Kononowicza, przekazał w darze Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym
 • Pan Piotr Fąfrowicz – uznany artysta plastyk, malarz i grafik, związany z Kazimierzem Dolnym i Lublinem
 • Pani Krystyna Głowniak – artystka, działaczka społeczna, historyk sztuki, wykładowca, członek krakowskiego oddziału ZPAP i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki; od roku 1992 współpracuje z Fundacją im. Jerzego i Marii Kuncewiczów, pełniąc funkcję kustosza-wolontariuszki w willi Pod Wiewiórką w Kazimierzu Dolnym
 • Pan Roman Wolny – pszczelarz z zawodu i zamiłowania, od wielu lat opiekuje się rojem w szklanym, pokazowym ulu, który z jego inicjatywy powstał i jest co roku w sezonie letnim eksponowany w Oddziale Przyrodniczym MNKD
 • Z rekomendacji Muzeum Wsi Lubelskiej medale otrzymali:
 • Pan Krzysztof Popik – inspektor nadzoru budowlanego związany z Muzeum Wsi Lubelskiej od początku jego utworzenia; nadzoruje prace budowlano-konserwatorskie, posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz mykologiczno-budowlane
 • Pani dr hab. Irena Rolska – prof. KUL, historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL; członek Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Dyrektorzy wyróżnionych muzeów przedstawili programy zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i inwestycji w swoich placówkach przygotowane na rok 2024.

Uroczystość uświetnił koncert solistek Opery Lubelskiej – Anny Barskiej i Agnieszki Tyrawskiej-Kopeć, którym na fortepianie akompaniowała Katarzyna Szpakowska.

To wydarzenie jest doskonałym początkiem tegorocznego sezonu kulturalnego, pełnego fascynujących spotkań, wydarzeń i występów artystycznych.

Alert Systemowy