81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz

14 czerwca 2021
81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz

81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz

81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz

Za kilka dni przypada 81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz. Na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich datę 14 czerwca, rocznicę owej pierwszej deportacji - z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz - 728 pierwszych polskich więźniów politycznych, Sejm RP w 2006 r. ustanowił Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Najniższe z szacunków wskazują, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej  1,1 mln osób: około 960 tys. Żydów z całej Europy (w tym ponad 300 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego), około 75 tys. Polaków ze 150 tys. deportowanych, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i około 10 - 15 tys. więźniów innych narodowości.

Przez pierwsze dwa lata do obozu trafiali głównie Polacy, przede wszystkim zaangażowani w ruch  oporu, w tym inteligencja, młodzież i harcerze. Wysyłani byli do obozu także za pomoc Żydom, albo w wyniku łapanek ulicznych, powszechnie stosowanych przez Niemców form terroru w ramach tzw. Odpowiedzialności zbiorowej. Od połowy 1942 roku,  w rezultacie ustaleń najwyższych funkcjonariuszy aparatu III Rzeszy, podczas konferencji w Wannsee, KL Auschwitz II Birkenau stał się centrum tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endlösung der Judenfrage).

Od lat w sposób skandaliczny i nagminny w mediach światowych i przez różne osoby publiczne, używane są takie określenia jak „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. Niestrudzenie i metodycznie musimy podejmować wszelkie starania o zachowanie pamięci o ofiarach i przekazywanie rzetelnej wiedzy o polskiej martyrologii w KL Auschwitz oraz innych niemieckich obozach śmierci. Obchody Narodowego Dnia Pamięci 14 czerwca stwarzają znakomitą okazję do takiej właśnie aktywności.

Sygnatariusze  Apelu zwracają się niniejszym do najważniejszych osób w państwie, instytucji publicznych oraz do środowisk dziennikarskich, aby na znak pamięci o więzionych, męczonych i mordowanych w niemieckich obozach rodakach, w dniu 14 czerwca każdego roku i w związku obchodzonym wówczas Narodowym Dniem Pamięci podjąć wszelkie starania, mające na celu wyeksponowanie w jak największym stopniu w przestrzeni publicznej symbolu „czerwonego trójkąta z literą P”, stanowiącego oznaczenie Polaków - więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Apel dotyczy również eksponowania tego znaku w przestrzeni medialnej – w materiałach prasowych, winietach serwisów internetowych i różnorodnych audycjach a także dodania go w tym dniu obok logo emitowanych kanałów tv. Mamy nadzieję, że dzięki przykładowi osób i instytucji publicznych, o który apelujemy, znak ten systematycznie i konsekwentnie utrwalał się będzie w świadomości społecznej, jak np.: „żonkil” – symbol pamięci o żydowskich bohaterach powstania w warszawskim getcie, czy „kotwica” - symbol Polski Walczącej, wykorzystywana m.in. przy okazji kolejnych rocznic powstania warszawskiego.

Pamiętając o wszystkich ofiarach - dajmy wspólne świadectwo pamięci o polskiej części historii Auschwitz i innych niemieckich obozów.


Podpisali:

depozytariusze Testamentu więźniów pierwszego transportu

Krzysztof Utkowski

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

Piotr Dziża

Fundacja PRO PATRIA SEMPER

Ryszard Lis

Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o KL Auschwitz O/ Tarnów

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Rozdzielnik:

Prezydent RP Andrzej Duda

Marszałek Sejmu RP Ewa Witek

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Ministrowie Rządu RP

Parlamentarzyści i Europarlamentarzyści

Szefowie wybranych instytucji państwowych

Wojewodowie

Marszałkowie Województw

Redaktorzy i Wydawcy wg rozdzielnika

 

Apel w rocznicę 14 czerwca 1940 roku

 

 

Alert Systemowy