Edukacja szkolna klasy IV–VIII

www_wizyta_edukacja_klasy_iv_viii.jpg

www_wizyta_edukacja_klasy_iv_viii.jpg

www_wizyta_edukacja_klasy_iv_viii.jpg

PLASTYKA

Architektura. Trwałość, użyteczność, piękno

Podczas pogadanki o rozwoju architektury oraz przez obserwację uczestnicy poznają architekturę założenia kozłowieckiego i podstawowe pojęcia z historii budownictwa. Podczas warsztatów, odbywających się w sali edukacyjnej, wykorzystując karty pracy, szablony i plansze, samodzielnie stworzą wizerunek pałacu w Kozłówce.

Czas trwania: ok. 90 min.
Miejsce: Dziedziniec i sala edukacyjna
Koszt – 150 zł od grupy
 

Zabawki – historia prawdziwa

Zabawki zawsze odzwierciedlały epokę, w której powstawały: modę, obyczaje, technikę, wydarzenie historyczne. Sprawiały radość, rozbudzały wyobraźnię i uczyły. W trakcie zajęć, odbywających się w sali edukacyjnej, uczestnicy dowiedzą się, czemu służą zabawki i jak zmieniały się na przestrzeni wieków. Dzięki zajęciom warsztatowym, przeprowadzanym w sali edukacyjnej, każdy uczestnik będzie mógł wykonać własną, niepowtarzalną zabawkę.

Czas trwania: ok. 90 min.
Miejsce: Sala edukacyjna
Koszt – 150 zł od grupy
 

Krynoliny, turniury, gorsety, pantalony, jaskółki, cylindry..., czyli o modzie XIX wieku

Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem pałacowej ekspozycji. Na podstawie wybranych obrazów i dodatkowych plansz z rycinami uczestnicy dowiedzą się, jak zmieniały się trendy w XIX-wiecznej modzie, co wypadało nosić i jakie dominowały materiały oraz kolory strojów. Druga część zajęć, odbywająca się w sali edukacyjnej, to warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy będą mogli wykorzystać pozyskaną wiedzę i zaprojektować strój dziewiętnastowiecznej damy lub kawalera.

Czas trwania: ok. 100 min.
Miejsce: Pałac i sala edukacyjna
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os) + 150 zł od grupy


PRZYRODA I GEOGRAFIA

Barokowo – ogrodowo

Na przykładzie założenia ogrodowo – parkowego w Kozłówce uczestnicy odnajdą podobieństwa i różnice między ogrodem francuskim i angielskim, zapoznają się z terminami stosowanymi w opisie ogrodu zabytkowego i wzbogacą swoją wiedzę na temat roślin ogrodowych. Pogadanka połączona jest ze spacerem (uzależnionym od warunków pogodowych), a na towarzyszących warsztatach uczestnicy będą mogli stworzyć własny projekt ogrodu.

Czas trwania: ok. 90 min.
Miejsce: Park i sala edukacyjna
Koszt – 150 zł od grupy
 

Moda na czystość

Podczas zajęć, prowadzonych w sali edukacyjnej, uczestnicy dowiedzą się jak na przestrzeni wieków zmieniało się podejście do higieny, poznają historię środków czystości, naczyń i innych przyborów toaletowych. Będą mogli też samodzielnie wykonać dla siebie kolorowe i pachnące mydełko.

Czas trwania: ok. 90 min.
Miejsce: Sala edukacyjna
Koszt  – 150 zł od grupy


HISTORIA i J. POLSKI

Sto lat temu, w pałacu Konstantego Zamoyskiego

Podczas wędrówki przez pałacowe wnętrza, prywatne i reprezentacyjne, dzieci oglądają interesujące, nieużywane dziś sprzęty, poznają funkcje przedmiotów i pomieszczeń, a także różne aspekty życia dziewiętnastowiecznej Polski. Zajęcia stawiają na interakcję z grupą i są połączone ze zwiedzaniem wnętrz pałacowych z przełomu XIX i XX wieku. Na koniec wędrówki uczestnicy otrzymują karty edukacyjne, które mogą wykorzystać w szkole i\lub w domu.
Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os.) + 150 zł od grupy
 

Bogowie i herosi starożytnej Grecji i Rzymu w pałacu kozłowieckim

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o świecie antycznym. Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy przy pomocy plansz z atrybutami bogów i herosów będą doszukiwać się odniesień do antyku w wystroju wnętrz pałacu Zamoyskich. Zajęcia zakończy quiz mitologiczny.

Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os.) + 150 zł od grupy
 

Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury

Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący prezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze. W trakcie zajęć wykorzystywane są plansze edukacyjne. Podsumowaniem jest konkurs wiedzy o antyku.

Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os.) + 150 zł od grupy
 

W pałacowej bibliotece

Jak funkcjonuje biblioteka i na czym polega praca bibliotekarza? Od kiedy jest w użytku druk, jak powstawały książki, o czym są te najstarsze? Odpowiedzi na te pytania udzieli lekcja o cennych księgozbiorach na przykładzie zbiorów zgromadzonych w pałacowej bibliotece. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają samodzielnie zakładkę do książki.

Czas trwania: ok. 90 min.
Miejsce: Pałac i sala edukacyjna
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os.) + 150 zł od grupy
 

Krynoliny, turniury, gorsety, pantalony, jaskółki, cylindry..., czyli o modzie XIX wieku

Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem pałacowej ekspozycji. Na podstawie wybranych obrazów i dodatkowych plansz z rycinami uczestnicy dowiedzą się, jak zmieniały się trendy w XIX-wiecznej modzie, co wypadało nosić i jakie dominowały materiały oraz kolory strojów. Druga część zajęć, odbywająca się w sali edukacyjnej, to warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy będą mogli wykorzystać pozyskaną wiedzę i zaprojektować strój dziewiętnastowiecznej damy lub kawalera.

Czas trwania: ok. 100 min.
Miejsce: Pałac i sala edukacyjna
Koszt – bilety wstępu do Pałacu (14 zł/os) + 150 zł od grupy

 

Alert Systemowy