Kozłówka areną zmagań sportowych

27 maja 2019
Kozłówka areną zmagań sportowych

Kozłówka areną zmagań sportowych

Kozłówka areną zmagań sportowych

27 maja w parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbył się XII Bieg Patrona Zespołu Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Brali w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej (kl. 0–VI) na krótkich dystansach oraz uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum w „Biegu patrolowym” na trasie szkoła – park – kaplica pałacowa.

Celem imprezy jest kształtowanie szacunku do postaci patrona szkoły, promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja biegania w środowisku szkolnym i promocja Muzeum jako instytucji wspierającej szczytne idee. Uroczyste otwarcie XII Biegu Patrona rozpoczęło się o godzinie 9:30 przed Kaplicą Pałacową. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Dyrektor Muzeum Anna Fic-Lazor.

Alert Systemowy