Autor: Anna Fic-Lazor

Majówka z „Sokołem”

30 kwietnia 2022
Plakat.  Na czerwono-oliwkowym tle, z prawej strony plakatu, dwie czarno-białe, archiwalne fotografie prezentujące ćwiczące dzieci ubrane w stroje sportowe. Po lewej stronie fragment broszury z zapisaną w postaci nut piosenką „Niemasz to dzieci jak gimnastyka”. Pomiędzy zdjęciami program wydarzenia (od góry): Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Mundurowa majówka, 1 maja 2022, start o godzinie 12:00, Majówka z „Sokołem”. 
Poniżej: Pokazy gimnastyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie i Zespołu Szkół w Kamionce. Pamiątki po TG „Sokół” w Kozłówce prezentowane w ekspozycji pałacowej. Stoisko promocyjne i tor przeszkód przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie oraz wykład: Sławomir Grzechnik, Historia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Na samym dole plakatu, dużą czcionką hasło: W zdrowym ciele zdrowy duch! Oraz logo organizatora i instytucji partnerskich.

plakat wydarzenia: Mundurowa Majówka – Majówka z „Sokołem”

Plakat. Na czerwono-oliwkowym tle, z prawej strony plakatu, dwie czarno-białe, archiwalne fotografie prezentujące ćwiczące dzieci ubrane w stroje sportowe. Po lewej stronie fragment broszury z zapisaną w postaci nut piosenką „Niemasz to dzieci jak gimnastyka”. Pomiędzy zdjęciami program wydarzenia (od góry): Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Mundurowa majówka, 1 maja 2022, start o godzinie 12:00, Majówka z „Sokołem”. Poniżej: Pokazy gimnastyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie i Zespołu Szkół w Kamionce. Pamiątki po TG „Sokół” w Kozłówce prezentowane w ekspozycji pałacowej. Stoisko promocyjne i tor przeszkód przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie oraz wykład: Sławomir Grzechnik, Historia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na samym dole plakatu, dużą czcionką hasło: W zdrowym ciele zdrowy duch! Oraz logo organizatora i instytucji partnerskich.

1 maja 2022 roku zapraszamy na Majówkę z „Sokołem”

W tym roku, nawiązując do bogatych tradycji gimnastycznych, chcielibyśmy przywołać utworzone w 1923 roku z inicjatywy Adama Zamoyskiego, II ordynata kozłowieckiego i jednocześnie wieloletniego prezesa (1924–1936) Związku Towarzystw Gimnastycznych, kozłowieckie gniazdo „Sokoła”. To właśnie dzięki podejmowanym działaniom i osobistym ambicjom Prezesa, Kozłówka stała się ogólnopolską areną dla rozwoju powszechnej kultury fizycznej i miejscem kształtowania ludzkich charakterów i postaw społecznych, zgodnie z powiedzeniem: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

W programie wydarzenia znajdą się m.in. pokazy gimnastyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie i Zespołu Szkół w Kamionce oraz stoisko promocyjne i tor przeszkód przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Lublina. Walorem edukacyjnym będą pamiątki po kozłowieckim „gnieździe” Sokoła, prezentowane w pałacowej ekspozycji, oraz wykład dotyczący działalności organizacji na ziemiach polskich.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce, której członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. „Sokół” działał w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX wieku. Po II wojnie światowej został zdelegalizowany i zakazany na terenach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pierwsze gniazda reaktywowanego „Sokoła” zaczęły powstawać dopiero po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku.

Organizacja propagowała sport, higienę oraz zdrowy styl życia. Towarzystwo hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych, co wyrażało motto organizacji „W zdrowym ciele zdrowy duch”, inspirowane klasyczną łacińską sentencją rzymskiego poety Juwenalisa „mens sana in corpore sano”.

Jednym z deklarowanych celów towarzystwa – zgodnie z ideałami jego twórców – było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Symbolem ruchu był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. Sokół ten w okresie zaborów pełnił również funkcję zakamuflowanego przed władzami zakazanego symbolu narodowego Polaków – Orła Białego. Towarzystwo posiadało również własny Marsz Sokołów pełniący funkcję hymnu organizacji. Członkowie organizacji witali się zawołaniem „Czołem!” oraz „Czuwaj!”, które później przejęte zostało przez polskich harcerzy.

Organizacja miała charakter otwarty. Mogli do niej należeć wszyscy bez względu na płeć, przynależność społeczną czy polityczną.
Strój Sokoła przypominał mundur i składał się z rogatywki z piórem, czamary kroju wojskowego z rabatami, noszonej często na lewym ramieniu, spodni spiętych szerokim pasem z klamrą ozdobioną inicjałem i wpuszczonych w wysokie buty oraz karmazynowej koszuli ze stojącym kołnierzykiem, spiętym okrągłą zapinką z wizerunkiem sokoła.

 

Alert Systemowy