Ogień Niepodległości

8 listopada 2019
Ogień Niepodległości

Ogień Niepodległości

Ogień Niepodległości

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na cmentarzu legionistów w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką na Ukrainie, by 11 listopada złożyć go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Ogień Niepodległości, w drodze do Warszawy, przekazywany jest do miejsc pamięci związanych z lokalnymi walkami o wolność i niepodległość Polski.

W lipcu 1944 roku w Kozłówce stacjonował sztab 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, tutaj też 43 Batalion Pułku Piechoty został rozbrojony przez Armię Czerwoną. Symboliczny Ogień Niepodległości, dzięki inicjatywie Lubelskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zapłonął przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, pod tablicą upamiętniającą te historyczne wydarzenia.

 

Alert Systemowy