Autor: Elżbieta Dybała

Wystawa „Droga życia”

3 sierpnia 2021
Wystawa w kaplicy pałacowej

Wystawa w kaplicy pałacowej

Wystawa w kaplicy pałacowej

3 sierpnia – 30 września 2021

Kaplica pałacowa

 

Od 3 sierpnia 2021 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce można zwiedzać wystawę „Droga życia”, opracowaną przez Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na sześciu planszach zaprezentowane zostały kolejne etapy życia Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, ważne osiągnięcia w służbie Kościoła oraz główne myśli, jakimi kierował się w swoim nauczaniu.

Tematy poszczególnych plansz:

 

  • Odkrywanie piękna drogi powołania – dojrzewanie do powołania, od czasów dzieciństwa, poprzez kolejne etapy kariery duchownej, uwieńczonej w roku 1957 otrzymaniem kapelusza kardynalskiego.
  • W pełni zaangażowania społecznego – „Pragnąłem doprowadzić za wszelką cenę do stworzenia stałego ciała porozumiewawczego między Episkopatem a Rządem”; postać Księdza Prymasa jako mediatora między Kościołem a państwem komunistycznym.
  • Maryjna droga Prymasa – kult Matki Bożej jako ważny element religijności kardynała, czego dowodem są wydarzenia: 26 sierpnia 1956 Śluby Jasnogórskie, Nawiedzenie i wielka Nowenna oraz 3 maja 1966 Akt Oddania Polski.
  • Czas dojrzewania przez cierpienie – trzyletnie więzienie i cztery miejsca odosobnienia: Rybałt Królewski koło Grudziądza, Stoczek Klasztorny koło Lidzbarka Warmińskiego, Prudnik niedaleko Opola i Komańcza w Bieszczadach.
  • Udział w życiu Kościoła powszechnego – sobór watykański II, cztery konklawe, w tym w roku 1978, gdy wybrano Karola Wojtyłę, list do biskupów niemieckich.
  • Nauczyciel Narodu – tablica poświęcona Społecznej Krucjacie Miłości

„1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kard. Stefan Wyszyński”.

 

Stefan Wyszyński związany był z Kozłówką. W okresie od 1 sierpnia 1940 do 1 września 1941 roku sprawował opiekę duchową nad grupą sióstr franciszkanek i niewidomych, przesiedlonych z Lasek do Kozłówki, majątku Jadwigi i Leszka Zamoyskich. Pełnił posługę duszpasterską, zajmował się też pracą naukową. Dla sióstr prowadził wykłady z prawa kanonicznego i katolickiej nauki społecznej, a w jego pogadankach, naukach i konferencjach brali udział właściciele pałacu i ich goście. Te rozważania filozoficzne i dyskursy intelektualne nazywano Akademią Kozłowiecką.

 

Wystawę zorganizowano z okazji 120 rocznicy urodzin Stefana Wyszyńskiego oraz zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Za jej udostępnienie muzeum dziękuje lubelskiemu oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Alert Systemowy