Adoracja Madonny

gallery_(10)

gallery_(10)

gallery_(10)

MALARZ PÓŁNOCNOWŁOSKI

Włochy, przełom XVI i XVII wieku

Płótno, tempera

Wys. 128 cm, szer. 95 cm

Nr inw. MPK/MR/1692

Przekaz 1969 r.

Oliwkowozielony, niezgodny z kanonem przedstawień maryjnych, kolor płaszcza Madonny jest spowodowany nieodwracalnym odbarwieniem błękitnego pigmentu (smalty) użytego do jej namalowania.

Obraz poddany został konserwacji, która stanowiła temat pracy magisterskiej pani Marty Bielickiej, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Streszczenie pracy dostępne jest pod adresem http://spotkaniawarsztatowe.pl/temat3.html.

Opr.  Agnieszka Gruba

Alert Systemowy