Kontakt

Adres do korespondencji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka


NIP: 714-000-18-59
REGON: 431201294
Bank PEKAO S.A. I O. w Lubartowie
nr 31 1240 2409 1111 0000 3603 0974

 

DYREKTOR MUZEUM
Anna Fic-Lazor
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Małgorzata Mazurkiewicz
tel. 81 8528300
m.mazurkiewicz@muzeumzamoyskich.pl
KANCELARIA
Kierownik kancelarii Agnieszka Kościuczyk
81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl

 
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Agata Ostojewska
iod@pcat.pl
REZERWACJA BILETÓW
81 8528310
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl


REZERWACJA NOCLEGÓW
81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 
DZIAŁ EDUKACJI, INFORMACJI MUZEALNEJ I WYDAWNICTW
Kierownik działu Agata Ulanowska
81 8528318
a.ulanowska@muzeumzamoyskich.pl

Specjalista ds. obsługi publiczności i promocji
Beata Filipowicz
81 8528304
promocja@muzeumzamoyskich.pl

Specjalista ds. wydawnictw
Grażyna Antoniuk
81 8528355
wydawnictwa@muzeumzamoyskich.pl
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ZBIORÓW DAWNYCH
p.o. Kierownika działu Karolina Wilkowicz
81 8528305
zbiory@muzeumzamoyskich.pl
KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa Zofia Kozieł
81 8528303
finanse@muzeumzamoyskich.pl
 
PRACOWNIA KONSERWATORSKA
81 8528331
konserwacja@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ZBIORÓW
SZTUKI  REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO

Kierownik działu Sławomir Grzechnik
81 8528325
galeria@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC
Główny specjalista ds. zatrudnienia i płac Beata Cieszko
81 8528307
kadry@muzeumzamoyskich.pl
BIBLIOTEKA
Kierownik Biblioteki Elżbieta Dybała
81 8528315
biblioteka@muzeumzamoyskich.pl
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY
Szef Ochrony Dionizy Kuchta
81 8528322
wso@muzeumzamoyskich.pl

Wartownia
81 8528312
PRACOWNIA INFORMATYCZNA
Kierownik działu Beata Wójcik
81 8528309
it@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ GOSPODARCZY
p.o. Kierownika działu Agnieszka Staszek
81 8528302
a.staszek@muzeumzamoyskich.pl
   

 

Alert Systemowy