Autor: Beata Filipowicz

Mundurowa Majówka w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

19 kwietnia 2024
Plakat utrzymany jest w barwach wojskowych. Na środku plakatu znajduje się główny napis: "Mundurowa Majówka w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce", który informuje o miejscu i nazwie wydarzenia. Poniżej napisu umieszczone są trzy archiwalne zdjęcia.
Zdjęcie środkowe przedstawia członków rodziny Zamoyskich w mundurach wojskowych, co podkreśla związek z historią i tradycjami. Po obu stronach zdjęcia środkowego znajdują się kolejne zdjęcia, ukazujące apelacje odbywające się przed Pałacem Zamoyskich, z udziałem osób w mundurach wojskowych i strażackich.
Na dolnej części plakatu wymienione są atrakcje, które czekają na zwiedzających podczas wydarzenia:
•	Stoiska promocyjne różnych formacji Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Leśnej,
•	Prezentacje broni historycznej,
•	Pokaz umiejętności ratowniczych Straży Pożarnej,
•	Pokaz musztry,
•	Warsztaty z pierwszej pomocy i obsługi AED,
•	Gry terenowe,
•	Tradycyjne ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek.

Plakat

Plakat utrzymany jest w barwach wojskowych. Na środku plakatu znajduje się główny napis: "Mundurowa Majówka w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce", który informuje o miejscu i nazwie wydarzenia. Poniżej napisu umieszczone są trzy archiwalne zdjęcia. Zdjęcie środkowe przedstawia członków rodziny Zamoyskich w mundurach wojskowych, co podkreśla związek z historią i tradycjami. Po obu stronach zdjęcia środkowego znajdują się kolejne zdjęcia, ukazujące apelacje odbywające się przed Pałacem Zamoyskich, z udziałem osób w mundurach wojskowych i strażackich. Na dolnej części plakatu wymienione są atrakcje, które czekają na zwiedzających podczas wydarzenia: • Stoiska promocyjne różnych formacji Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Leśnej, • Prezentacje broni historycznej, • Pokaz umiejętności ratowniczych Straży Pożarnej, • Pokaz musztry, • Warsztaty z pierwszej pomocy i obsługi AED, • Gry terenowe, • Tradycyjne ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce serdecznie zaprasza na Mundurową Majówkę, która odbędzie się w środę, 1 maja 2024 roku, w godzinach 11:00 – 15:00.

 

Celem tego plenerowego wydarzenia jest uczczenie i upamiętnienie tradycji mundurowych związanych z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a także promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z rodziną Zamoyskich oraz ich działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

 

Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić stoiska promocyjne różnych formacji Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Leśnej, poznać sprzęt służb mundurowych oraz zobaczyć prezentacje broni historycznej.

Ponadto program wydarzenia obejmuje pokaz możliwości ratowniczych Straży Pożarnej, pokaz musztry i warsztaty z pierwszej pomocy oraz obsługi AED. Na dziedzińcu przed Pałacem Zamoyskich będzie można spotkać żołnierzy w mundurach współczesnych i z pocz. XX wieku oraz obejrzeć historyczną broń. Nie zabraknie również gry terenowej oraz tradycyjnego ogniska, na którym będzie można upiec kiełbaski.

Tradycje wojskowe w rodzinie Zamoyskich są nie tylko historycznym faktem, ale także inspiracją dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń do służby dla Ojczyzny oraz do pielęgnowania patriotycznych wartości.

Adam Zamoyski  (1873–1940), zakończył karierę wojskową na rzecz działalności społecznej, a jej ukoronowaniem było objęcie funkcji prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w latach 1923-1936. Jego młodszy syn Michał brał udział w bitwie warszawskiej roku 1920, następnie zaangażował się w tworzenie gniazda sokolego w Kozłówce. Starszy syn Adama – Aleksander Leszek zakończył karierę wojskową w 1929 roku w stopniu rotmistrza kawalerii. Jako administrator zajął się wtedy majątkiem ojca w Kozłówce. Wzorowo prowadził służbę leśną nadzorującą lasy kozłowieckie, aktywnie działał społecznie, m.in. w Radzie Szkolnej Okręgowej w Lubartowie, Spółdzielni „Społem” w Lubartowie, w Polskim Czerwonym Krzyżu czy Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Dołączył też do kozłowieckiego „Sokoła”, gdzie odpowiedzialny był m.in. za kursy i szkolenia przysposobienia wojskowego rezerw. Do Leszka należały też obowiązki związane ze strażą pożarną. Około roku 1930, po wyjeździe brata Michała do Angoli, objął wszystkie sprawy związane z kozłowieckim „Sokołem”. Działalność tę aktywnie wspierały Panie Zamoyskie – Maria - żona Adama, Jadwiga - żona Leszka oraz druga Maria – żona Michała. 

Zapraszamy do wspólnego uczczenia naszej historii i tradycji!

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Tygodnik Lubartowiak

Partnerzy:

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłówce

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

 

 

Alert Systemowy