Autor: Monika Bordzoł

1944. Meandry historii

8 lipca 2024
Plakat do wystawy czasowej. W górnej części plakatu mozaika ze zdjęć. Od lewej: grupa postaci w powozie, maszerujący żołnierze, biały orzeł na czerwonym tle, grupa postaci na tle dworku i dwa portrety – Jadwiga z Brzozowskich Zamoyska i Aleksander Leszek Zamoyski. W dolnej części plakatu, od lewej: informacje na temat wystawy: 1944. Meandry historii. Wystawa czasowa, 26 lipca do 1 grudnia 2024 roku. Poniżej mozaika z trzech zdjęć: kobieta i mężczyzna na tle pałacu w Kozłówce, mężczyzna czytający gazetę na tle wypełnionych po brzegi worków, fasada pałacu w Kozłówce. Pod zdjęciami informacje o dwóch prezentacjach plenerowych. Po lewej stronie plakatu, na białym tle loga: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronów honorowych oraz patronów medialnych.

Plakat

Plakat do wystawy czasowej. W górnej części plakatu mozaika ze zdjęć. Od lewej: grupa postaci w powozie, maszerujący żołnierze, biały orzeł na czerwonym tle, grupa postaci na tle dworku i dwa portrety – Jadwiga z Brzozowskich Zamoyska i Aleksander Leszek Zamoyski. W dolnej części plakatu, od lewej: informacje na temat wystawy: 1944. Meandry historii. Wystawa czasowa, 26 lipca do 1 grudnia 2024 roku. Poniżej mozaika z trzech zdjęć: kobieta i mężczyzna na tle pałacu w Kozłówce, mężczyzna czytający gazetę na tle wypełnionych po brzegi worków, fasada pałacu w Kozłówce. Pod zdjęciami informacje o dwóch prezentacjach plenerowych. Po lewej stronie plakatu, na białym tle loga: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronów honorowych oraz patronów medialnych.

26 lipca 2024 roku otwarcie nowej wystawy czasowej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce!

 

Przedmiotom należą się opowieści i wspomnienia, zwłaszcza jeśli przetrwały

trudne koleje losu i stały się świadkami zdarzeń, przekazicielami tajemnic.

Franciszek Starowieyski

 

 

Zaprezentowane na nowej wystawie czasowej „1944. Meandry historii” fotografie, archiwalia, pamiętniki, dzieła sztuki i literatury oraz osobiste pamiątki i fragmenty rodzinnych kolekcji to wiodący głos w naszej opowieści o dynamice wydarzeń roku 1944.

Daty istotnej – choć z różnych powodów – nie tylko dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, ale też dla całego środowiska ziemiańskiego. Z jednej strony okrągły jubileusz 80-lecia funkcjonowania placówki muzealnej, z drugiej zaś – tyleż samo lat od momentu, kiedy ze społecznej mapy Polski wymazano świat ziemiański.

 

Tytułowy rok „1944” odnosi zarówno do okoliczności oraz skutków reformy rolnej, która położyła kres kulturze ziemiańskiej, jak i akcentuje datę powstania muzeum w dawnej rezydencji rodziny Zamoyskich w Kozłówce. „Meandry” sygnalizują przewrotność losów i ambiwalentność wydarzeń, które, będąc końcem dla jednych, są dla innych początkiem. „Historia” oznacza zarówno ogólny kontekst ówczesnych czasów, jak i losy konkretnych rodów ziemiańskich oraz ich przedstawicieli.

 

Wystawie, organizowanej w Teatralni, towarzyszą dwie prezentacje plenerowe:

„Dekret o reformie rolnej 6.IX.1944 r. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania ziemiaństwa”

udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolski

oraz

„1944. Meandry historii. 80 lat Muzeum w Kozłówce”

prezentująca zmienne losy i etapy rozwoju placówki

 

Ekspozycji towarzyszy katalog, którego promocja rozpocznie się w dniu wernisażu, 26 lipca 2024 roku.

 

Zapraszamy w meandrowy, kręty bieg historii.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Alert Systemowy