Nabór na stanowisko: Kustosz w Dziale Zbiorów Dawnych

19 listopada 2021

Kustosz w Dziale Zbiorów Dawnych

Poszukuje: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (www.muzeumzamoyskich.pl)

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 19.11.2021 r.

Ważne do: 14.12.2021 r.

DYREKTOR MUZEUM Zamoyskich w Kozłówce

ogłasza nabór na stanowisko Kustosza w Dziale Zbiorów Dawnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: historia sztuki (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office),
 • znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.,

Mile widziane:

 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie),
 • autorstwo, współautorstwo oraz redakcja publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach,
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie,
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi,
 • referencje.

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

 • naukowe opracowanie zbiorów, prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych,
 • inwentaryzacja, katalogowanie zbiorów, w tym elektroniczne w systemie MONA,
 • wykonywanie wszelkich czynności wynikających z ruchu muzealiów,
 • opieka merytoryczna nad powierzonymi obiektami, ekspozycjami, magazynami i znajdującymi się tam muzealiami, w tym nadzór nad stanem zachowania i prawidłowym zabezpieczeniem zbiorów we współpracy z innymi działami muzeum.
 • inicjowanie i organizacja wystaw czasowych w zakresie zgodnym z działalnością muzeum.
 • inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji itp. we współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi oraz działem edukacji, informacji muzealnej i wydawnictw, w siedzibie Muzeum oraz poza nim.
 • inicjowanie i udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w zakresie zgodnym z działalnością muzeum.
 • współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 grudnia 2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: kustosz”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Alert Systemowy