„Oblicza sztuki. Dary, przekazy, zakupy

10 czerwca 2011
gallery_(13)

gallery_(13)

gallery_(13)

10 czerwca – 31 października 2011

„Oblicza sztuki. Dary, przekazy, zakupy"


Wystawa w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
komisarz: mgr Sławomir Grzechnik
oprawa plastyczna: mgr Anna Fic-Lazor
termin: 10 czerwca – 31 października 2011

Bogate zasoby polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, w przeważającej części związane z okresem dominacji doktryny socrealistycznej (1949–1955), stanowią istotny materiał do studiów i opracowań naukowych. Eksponowane w Galerii Sztuki Socrealizmu są też ważnym elementem oferty turystycznej Muzeum i cieszą się zainteresowaniem zwiedzających.

Wystawa prezentuje nowe eksponaty, pozyskane w formie darów bądź zakupów w ostatnich latach. Składają się na nie trzy grupy nabytków.

Pierwszą grupę stanowią obiekty podarowane Muzeum przez Państwa Martę i Jerzego Mieczników z Warszawy, właścicieli nieistniejącej już, niestety, Artystycznej Pracowni Brązowniczo-Grawerskiej. Ten unikalny zbiór liczy ponad osiemdziesiąt różnorodnych prac rzeźbiarskich, w tym m.in. wiele Zygmunta Bieniulisa, ojca rzeźbiarki Barbary Strynkiewicz.

Druga grupa obejmuje siedemdziesiąt jeden obrazów autorstwa Marii z Czekalskich Manteufell przekazanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Ta stosunkowo mało znana artystka daje się poznać jako autorka licznych pejzaży i kameralnych scen rodzajowych, malowanych techniką olejną lub akwarelą na papierze. Obrazy zaprezentowane na wystawie pochodzą z lat 1945–1957 i są świadectwem istnienia drugiego, nieformalnego, nurtu twórczości polskich artystów w okresie dominacji sztuki socrealistycznej.

W trzeciej grupie nabytków znajdują się polskie monety i banknoty obiegowe z lat 1944–1990. Ta ciekawa kolekcja, prezentująca historię polskiego pieniądza po II wojnie światowej, zakupiona została dzięki pomocy finansowej Fundacji Banku Rozwoju Eksportu. Monety i banknoty posiadają swoją wartość artystyczną, jak i historyczną. Swoistym uzupełnieniem kolekcji są portrety ministrów finansów z okresu PRL-u przekazane przez Ministerstwo Finansów.
 

Alert Systemowy