Oferta pracy na stanowisko: asystent

30 stycznia 2024

Oferta pracy na stanowisko: asystent

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: historia sztuki, historia (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office);
 • znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w muzeach lub instytucjach prowadzących działalność muzealniczą lub kulturalną;
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie) oraz budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • autorstwo, współautorstwo oraz redakcja publikacji naukowych i popularnonaukowych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie,

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

 • naukowe opracowanie zbiorów, prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych,
 • inwentaryzacja, katalogowanie zbiorów, w tym elektroniczne w systemie MONA,
 • wykonywanie wszelkich czynności wynikających z ruchu muzealiów,
 • opieka merytoryczna nad powierzonymi obiektami, ekspozycjami, magazynami i znajdującymi się tam muzealiami, w tym nadzór nad stanem zachowania i prawidłowym zabezpieczeniem zbiorów we współpracy z innymi działami muzeum.
 • inicjowanie i organizacja wystaw czasowych w zakresie zgodnym z działalnością muzeum.
 • inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji itp. we współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi oraz działem edukacji, informacji muzealnej i wydawnictw, w siedzibie Muzeum oraz poza nim.
 • inicjowanie i udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w zakresie zgodnym z działalnością muzeum.
 • współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, reprezentowane przez Dyrektora, dane adresowe: Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy dostępna pod adresem www.muzeumzamoyskich.pl/RODO

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeumzamoyskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 luty  2024 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Alert Systemowy