Płaskorzeźba Róży Zamoyskiej przekazana przez jej potomka

21 lipca 2019
Płaskorzeźba Róży Zamoyskiej przekazana przez jej potomka

Płaskorzeźba Róży Zamoyskiej przekazana przez jej potomka

Płaskorzeźba Róży Zamoyskiej przekazana przez jej potomka

21 lipca, podczas tradycyjnie już obchodzonych „Imienin Róży, Anieli i Anny” Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało piękny dar – medalion z płaskorzeźbionym portretem Róży z Potockich Stanisławowej Zamoyskiej (1831–1890), przekazany przez potomka hrabiny, Pana Adama Benedykta Bispinga z Krakowa.

Reliefowe profilowe popiersie upamiętnia matkę Adama Zamoyskiego, II ordynata na Kozłówce. Jej wizerunki znajdują się w ekspozycji kozłowieckich wnętrz pałacowych oraz na wystawie czasowej „Róża do wszystkich rzeczy…”.

Medalion powstał według oryginalnego, gipsowego modelu autorstwa Marcelego Guyskiego z 1867 r. (opatrzonego numerem „3” i sygnaturą „M. Guyski Paris 67”), znajdującego się w zbiorach darczyńcy. Kopia z brązu (o średnicy 29 cm) wykonana została w tym roku w krakowskiej Pracowni Odlewniczej Metali Kolorowych Paweł Trojak. Drewnianą oprawę sporządził Józef Dębowski z Pawlikowic k. Wieliczki.

Alert Systemowy