„Polska światu Papieża dała"

19 kwietnia 2013
gallery_(3)

gallery_(3)

gallery_(3)

„Polska światu Papieża dała” to tytuł wystawy, którą można oglądać w kaplicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Ekspozycja liczy kilkadziesiąt plakatów, związanych z działalnością Błogosławionego Jana Pawła II.

Zostały one wydane w latach 1998–2012 z różnych okazji. Pochodzą m.in. z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Centrum „Nie lękajcie się” i Instytutu Dialogu Międzykulturowego z Krakowa.

Zbiory udostępniło Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II” z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym.

Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się się 19 kwietnia o godz. 12.00 w kaplicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Towarzyszył mu koncert, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II z Rejowca Fabrycznego.
Wystawa będzie czynna do 19 maja.
 

Alert Systemowy