Rocznica urodzin Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego

3 sierpnia 2021
Ksiądz Stefan Wyszyński, Jadwiga i Aleksander Zamoyscy z pracownikami ordynacji kozłowieckiej w Nasutowie, 12 kwietnia 1941 r.

Ksiądz Stefan Wyszyński, Jadwiga i Aleksander Zamoyscy z pracownikami ordynacji kozłowieckiej w Nasutowie, 12 kwietnia 1941 r.

Ksiądz Stefan Wyszyński, Jadwiga i Aleksander Zamoyscy z pracownikami ordynacji kozłowieckiej w Nasutowie, 12 kwietnia 1941 r.

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi” [kardynał Stefan Wyszyński]

 

120 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela na pograniczu Mazowsza i Podlasia, urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, Prymas Tysiąclecia, doktor praw kanonicznych, mąż stanu, obrońca praw człowieka, duchowy ojciec Jana Pawła II.

W okresie od 1 lipca 1940 do 1 września 1941 roku sprawował opiekę duchową nad grupą sióstr franciszkanek i niewidomych przesiedlonych z Lasek do Kozłówki, majątku Jadwigi i Leszka Zamoyskich.

 

Postać Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego bliską beatyfikację Muzeum Zamoyskich w Kozłówce upamiętnia wakacyjnym cyklem koncertów „Czas to miłość”, przygotowanych przez Filharmonię Lubelską, a także wystawą planszową „Droga życia”, udostępnioną przez lubelski oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wystawę można oglądać w kaplicy pałacowej do końca września 2021 roku.

 

więcej

Alert Systemowy