Rozstrzygnięcie konkursu filmowego

21 marca 2019
film2.jpg

film2.jpg

film2.jpg

Konkurs filmowy „KOZŁÓWKA W MOICH OCZACH”, którego tematem jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce widziane oczami młodzieży, został ogłoszony wiosną 2019 roku w ramach 75. rocznicy utworzenia Muzeum.
Termin nadsyłania prac, w dwóch kategoriach wiekowych, upłynął 31 maja 2019 roku. Do muzeum wpłynęły dwie prace konkursowe.

Film „Perła Lubelszczyzny”: https://www.youtube.com/watch?v=vKRvy9Gi_qM

Film „Dotyk historii”: https://www.youtube.com/watch?v=Yugqpp5oCak

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, komisja konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody w wysokości 400 zł każda wraz z 4-osobowym karnetem na wszystkie czynne ekspozycje muzealne, ważnym w sezonie 2019 roku.

Wyniki konkursu filmowego „KOZŁÓWKA W MOICH OCZACH”:

w kategorii I (grupa do 18. roku życia)

NAGRODY RÓWNORZĘDNE:
1.    Film „Perła Lubelszczyzny”, Stanisław Zawadzki i Grzegorz Wesołowski, Warszawa
2.    Film „Dotyk historii”, Michał Barański i Anna Barańska, Bydgoszcz

w kategorii II (grupa powyżej 19. roku życia):

Nagród nie przyznano.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i kreatywność!

Alert Systemowy