Sacrum Miejsca

5 sierpnia 2017
gallery_(16)

gallery_(16)

gallery_(16)

5 sierpnia – 22 października 2017

Tytuł: „Sacrum Miejsca”

Miejsce: Ogrody pałacowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Prezentowane fotografie Leszka Mądzika powstały podczas podróży z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy, a także w Polsce. Leszek Mądzik to scenograf, reżyser, malarz i fotograf. Jest założycielem Sceny Plastycznej KUL, twórcą jej spektakli oraz autorem licznych scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach, laureat wielu z nich.

Prof. Leszek Mądzik o prezentowanych na wystawie fotografiach mówi tak: Dotknięcie sacrum w sztuce najpełniej ujawnia się w miejscach na to przeznaczonych. Świątynie, które odwiedzałem w różnych krajach, od Meksyku do Moskwy, pokazują nie tylko wartość artystyczną rzeźb, malarstwa czy architektury, ale swoją ekspresją świadczą o sile przeżycia wiary, podpartą lokalnymi zwyczajami, przybliżając nas do wielokulturowości miejsc, z których się zrodziły. Ekspresja ujęć biblijnych wizerunków Chrystusa mająca często teatralną dramaturgię, mówi o sile przeżycia w spotkaniu z SACRUM.

Wstęp na wystawę był wolny.

Alert Systemowy