Autor: Beata Filipowicz

Spotkanie dyrektorów instytucji kultury Samorządu Województwa Lubelskiego

26 lipca 2023
Kolorowa fotografia przedstawiająca osiemnastoosobową grupę ludzi na tle piętrowego pałacu należącego dawniej do rodziny Zamoyskich z Kozłówki, pokrytego czerwonym dachem, z wysuniętym czterokolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem - frontonem. Po obu stronach pałacu drzewa liściaste z rozłożystymi koronami.

Spotkanie dyrektorów instytucji kultury Samorządu Województwa Lubelskiego

Kolorowa fotografia przedstawiająca osiemnastoosobową grupę ludzi na tle piętrowego pałacu należącego dawniej do rodziny Zamoyskich z Kozłówki, pokrytego czerwonym dachem, z wysuniętym czterokolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem - frontonem. Po obu stronach pałacu drzewa liściaste z rozłożystymi koronami.

25 lipca 2023 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich instytucji kultury podlegających Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Oprócz wizyty studyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce, w programie Dyrektoriatu przewidziana była również dyskusja dotycząca realizacji projektów w instytucjach kultury. Spotkanie było dobrą okazją do omówienia dobrych praktyk, podzielenia się cennymi doświadczeniami, rozwiązaniami i kontaktami.

Udział w Dyrektoriacie wzięli:

Bartłomiej Bałaban – członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Dyrektorzy:

Filharmonia Lubelska – p. Zuzanna Dziedzic

Muzeum Badań Polarnych w Puławach – p. Piotr Kondraciuk

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – p. Izabela Andryszczyk

Muzeum Wsi Lubelskiej – p. Mirosław Tarkowski

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" – p. Wojciech Goleman

Teatr im. Juliusza Osterwy – p. Redbad Klynstra - Komarnicki

Teatr Muzyczny – p. Kamila Lendzion

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – p. Tadeusz Sławecki

Oraz przedstawiciele:  

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 


 

Alert Systemowy