Szkoły średnie

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wiele inspiracji czerpano ze świata starożytnego, m.in. na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji oraz znajdujących się w niej zbiorów. Wezmą też udział w quizie sprawdzającym ich wiedzę na temat antyku.
Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)
 
Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego
Tematem zajęć są różnorodne zagadnienia w twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem realizmu socjalistycznego, z wykorzystaniem literatury, artykułów prasowych oraz fragmentów kronik filmowych z lat 1945 – 1956. Uczestnicy pracują samodzielnie na podstawie kart pracy.
Czas trwania: ok. 50 min.
Miejsce: Galeria Sztuki
Koszt – bilety wstępu do Galerii  + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Cały naród buduje swoją stolicę
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak ważnym zagadnieniem dla władzy i społeczeństwa była odbudowa, zniszczonej po II wojnie światowej, Warszawy.
Czas trwania: ok. 50 min.
Miejsce: Socrealizm. Galeria Sztuki
Koszt – bilety wstępu na ekspozycję + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Do walki o wykonanie planu 6-letniego. Uprzemysłowienie kraju propagandowym symbolem powojennej rzeczywistości
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czy wprowadzenie w życie tzw. planu 6-letniego (1949-1955) stanowiło dla powojennej Polski przełom na drodze do uprzemysłowienia i unowocześnienia.
Czas trwania: ok. 50 min.
Miejsce: Socrealizm. Galeria Sztuki
Koszt – bilety wstępu na ekspozycję + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Kobiety na traktory. Rola kobiety w Polsce w latach powojennych
Na podstawie bogatej dokumentacji wizualnej uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmieniła się rola kobiety w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym po II wojnie światowej.
Czas trwania: ok. 50 min.
Miejsce: Socrealizm. Galeria Sztuki
Koszt – bilety wstępu na ekspozycję + 200 zł od grupy (maks. 25 osób)

Alert Systemowy