Szkoły średnie

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Socrealizmu

Bogowie i herosi starożytnej Grecji i Rzymu w pałacu kozłowieckim

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o świecie antycznym. Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy przy pomocy plansz z atrybutami bogów i herosów będą doszukiwać się odniesień do antyku w wystroju wnętrz pałacu Zamoyskich. Zajęcia zakończy quiz mitologiczny.

Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu + 300 zł od grupy (maks. 25 osób)


Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury

Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący prezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze. W trakcie zajęć wykorzystywane są plansze edukacyjne. Podsumowaniem jest konkurs wiedzy o antyku.

Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce: Pałac
Koszt – bilety wstępu do Pałacu + 300 zł od grupy (maks. 25 osób)
 

Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego

Tematem zajęć są różnorodne zagadnienia w twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem realizmu socjalistycznego, z wykorzystaniem literatury, artykułów prasowych oraz fragmentów kronik filmowych z lat 1945 – 1956. Uczestnicy pracują samodzielnie na podstawie kart pracy.

Czas trwania: ok. 50 min.
Miejsce: Galeria Sztuki
Koszt – bilety wstępu do Galerii  + 300 zł od grupy (maks. 25 osób)

 

 

Alert Systemowy