Autor: Katarzyna Kot

Ze szkoły sopockiej…

19 marca 2024
Reprodukcja obrazu Juliusza Studnickiego pt. „Pokój” – fragment fryzu, malowanego techniką olejną na płótnie. Przedstawia scenę rodzajową: na nadbrzeżnej ulicy z falochronem grupka kilkunastu dziewcząt i chłopców w wieku ok. 10 lat w różnokolorowych ubrankach. W centrum kompozycji dziewczynka trzyma w nieco uniesionych rękach białego gołębia i przytula do niego przechyloną na lewe ramię główkę. Za falochronem ciemnoniebieskie fale morskie, a na nich fragmenty dwóch kutrów rybackich.

Juliusz Studnicki, „Pokój” – fragment fryzu, 1950, olej, płótno;

Reprodukcja obrazu Juliusza Studnickiego pt. „Pokój” – fragment fryzu, malowanego techniką olejną na płótnie. Przedstawia scenę rodzajową: na nadbrzeżnej ulicy z falochronem grupka kilkunastu dziewcząt i chłopców w wieku ok. 10 lat w różnokolorowych ubrankach. W centrum kompozycji dziewczynka trzyma w nieco uniesionych rękach białego gołębia i przytula do niego przechyloną na lewe ramię główkę. Za falochronem ciemnoniebieskie fale morskie, a na nich fragmenty dwóch kutrów rybackich.

W zbiorach sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce znajduje się szereg obiektów identyfikowanych jako dzieła artystów tzw. „szkoły sopockiej”.

 

Formalnie określenie to związane jest z Państwowym Instytutem Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, działającym od października 1945 roku. Jeszcze w tym samym roku zmieniono nazwę uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych. Do 1958 roku zajęcia odbywały się głównie w tzw. Willi Bergera przy ul. Obrońców Westerplatte 24. Była to odpowiedź na potrzebę odbudowy życia artystycznego po II wojnie światowej, lecz już w nowych okolicznościach, determinowanych przez wprowadzanie systemu komunistycznego na polskich ziemiach.

 

Bardziej wymowne jest jednak znaczenie nazwy „szkoła sopocka” w kontekście grupy artystów prezentujących określoną postawę wobec doktryny socrealizmu w sztuce, narzuconej przez nową władzę. Możliwości artystycznego wyrazu zostały wówczas ograniczone poprzez narzucanie tematów pożądanych z punktu widzenia propagandy oraz odrzucenie nowoczesnych form i stylów. Swoisty konformizm artystów skupionych w kręgu „szkoły sopockiej” pozwolił im jednak na pewną swobodę artystycznych poszukiwań i rozwoju.

 

Wśród grona założycieli byli: Józefa i Marian Wnukowie, Jacek i Hanna Żuławscy, Juliusz i Krystyna Studniccy i Janusz Strzałecki. W kolejnych latach znaczącą rolę odegrali m.in. Artur Nacht-Samborski, Mieczysław Baryłko, Władysław Jackiewicz, Stanisław Teisseyre czy Kazimierz Śramkiewicz.

 

Działalność tego środowiska eksponowano poprzez aktywny udział w wystawach państwowych i okręgowych oraz festiwalach sztuki. Wielokrotnie nagradzane prace były jednocześnie szeroko komentowane jako wymykające się niekiedy założeniom państwowego socrealizmu. Systematycznie rozbudowywano uczelnię, przede wszystkim w kierunku rozwoju malarstwa, rzeźby, architektury i ceramiki. Równolegle nabierały formy lokalne struktury Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

Najprężniej rozwijały się formy malarskie, a jedną z cech charakterystycznych, bliską jednocześnie idei pracy kolektywnej promowanej przez władzę, było współtworzenie wielkoformatowych obrazów przez kilku artystów. W kręgu szkoły sopockiej odnajdujemy różnorodne style malarskie, często związane z różnymi etapami rozwoju sztuki modernistycznej, dążącej do innowacji, eksperymentowania z formą i treścią oraz odrzuceniem tradycyjnych konwencji artystycznych. Były to m.in.:

  • koloryzm – operowanie kolorem, który tworzył kompozycję, przestrzeń i światło,
  • impresjonizm – uchwycanie chwilowych wrażeń i efektów świetlnych,
  • ekspresjonizm – wyrażanie emocji i osobistych doświadczeń,
  • postimpresjonizm – łączenie technik impresjonistycznych z bardziej wyrazistymi konturami i kolorami,
  • abstrakcjonizm – stosowanie uproszczonych form i niezależność od przedstawiania rzeczywistości.

 

Twórczość artystów „szkoły sopockiej” była bogata i niejednolita. Jej kres zapoczątkowało przeniesienie uczelni do Gdańska w 1954 roku. Co ciekawe, zbiegło się to z wyraźnym końcem doktrynalnego socrealizmu, wyznaczonym przez warszawską wystawę w Arsenale w 1955 roku. Późniejsza działalność artystów Wybrzeża przyczyniła się do kształtowania nowych kierunków w polskiej sztuce, szczególnie akcentowanych w dorobku architektów oraz twórców tkanin i ceramiki.

Alert Systemowy